Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Исторически факултет / История и философия

   

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование3

С коефициент 3:
1. ДЗИ1 по история и цивилизации
2. ДЗИ2 по история и цивилизации
3. ДЗИ1 по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
4. ДЗИ2 по философия

ИЛИ

ДЗИ1 с коефициент 2,5:
5. Български език и литература
6. Английски език
7. Френски език
8. Немски език
9. Испански език
10. Италиански език
11. Руски език

 

 

+

История
Философия
Обществознание
Логика и психология
Етика и право
Свят и личност

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.