Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Философски факултет / Публични информационни системи

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценка от дипломата за средно образование3
ДЗИ1 с коефициент 3:
1. Философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
2. Български език и литература
3. История и цивилизации
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
8. Италиански език
9. Руски език
10. Математика
11. Информатика
12. Информационни технологии
13. География и икономика
14. Физика и астрономия
15. Химия и опазване на околната среда
16. Биология и здравно образование
17. Предприемачество
или
ДЗИ2 с коефициент 2,5:
18. Английски език
19. Немски език
20. Френски език
21. Испански език
22. Руски език
23. Философия
24. Математика
25. Информационни технологии
26. Физика и астрономия
27. Биология и здравно образование
28. Химия и опазване на околната среда
29. История и цивилизации
30. География и икономика

 

 

+

 

 

Общ успех от дипломата за средно образование

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.