Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Философски факултет / Публична администрация

   

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование3
С коефициент 3:
1. ДЗИ по английски език
2. Изпит по английски език
3. ДЗИ по немски език
4. Изпит по немски език
5. ДЗИ по френски език
6. Изпит по френски език
7. ДЗИ по испански език
8. Изпит по испански език
9. ДЗИ по математика
10. Изпит по математика
11. ДЗИ по руски език
12. ДЗИ по история и цивилизации
13. ДЗИ по български език и литература
14. ДЗИ по география и икономика
15. ДЗИ по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)

 

 

+

 

 

 

 

Общ успех от дипломата за средно образование

 

 

 

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.