Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Философски факултет / Европеистика

   

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование3
Изпит или ДЗИ1 с коефициент 3:
1. Английски език
2. Френски език
3. Немски език
4. Испански език
или
ДЗИ2 коефициент 2,5:
5. Английски език
6. Френски език
7. Немски език
8. Испански език

 

 

+

ДЗИ1 с коефициент 2:
1. История и цивилизации
2. Български език и литература
3. Философия/Философски цикъл
4. География и икономика
5. Математика

 

 

+

 

Български език и литература
История
Философия/Философски цикъл
География и икономика
Математика

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.