Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Биологически факултет / Биомениджмънт и устойчиво развитие

   

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование3

С коефициент 3:
1. Изпит по биология
2. ДЗИ1 по биология и здравно образование
ИЛИ
С коефициент 2:
3. ДЗИ2 по биология и здравно образование
+ Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.
2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.