Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2020 / ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за уч. 2020/2021 г.

   

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за уч. 2020/2021 г.

 

21, 23 и 24. септември 2020 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя
2. Лична карта
3. Студентска книжка
4. Формуляр за записване на новоприети студенти
5. Квитанция за платена такса за електронна студентска карта на СУ
6. Формуляр за издаване на електронна студентска карта на СУ
Формулярът се попълва онлайн на get.isic.bg/su, разпечатва сe и се депозира при инспектор Студенти. Повече информация за видовете карти и цените им можете да видите ТУК .

7. Квитанция за платена семестриална такса по банков път (Годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър)
8. Две снимки (за документ)
9. Декларация за здравно осигуряване

 

Приетите, но заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс студенти, не запазват студентските си права.

 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРОННА КАРТА НА СУ СТАВА ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:

 

С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

Студентите от Физически факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по химия и фармация могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по математика и информатика могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 BIC: BNBGBGSD

Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01 BIC: BNBGBGSD

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена ( на обучаващия се)

ЕГН (на обучаващия се)

специалност

факултет

 

ЗАПИСВАНЕТО на новоприетите студенти ще се извършва по график, който можете да видите ТУК .