Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за уч. 2019/2020 г.

   

 

ЗАПИСВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

за учебната 2019/2020 година

 

се извършва в периода от 10.07.2019 г. до 26.07.2019 г. (вкл.) със заповед на Ректора на основание класирането от съответния етап:

 

Първо класиране

Записване или потвърждаване

09.07.2019 г.

от 10.07.2019 г. до 12.07.2019 г. (вкл.)

Второ класиране

Записване или потвърждаване

16.07.2019 г.

от 17.07.2019 г. до 19.07.2019 г. (вкл.)

Трето класиране

Записване

23.07.2019 г.

от 24.07.2019 г. до 26.07.2019 г. (вкл.)

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.

2. Лична карта.

3. Студентска книжка - попълнена с данните на студента

4. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (Годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър).

5. Формуляр за записване на новоприети студенти - формулярът може да се изтегли, попълни и разпечата от сайта на Университета ( *.xls или *.pdf формат), след което се депозира при инспектор „Студенти“ във факултета.

6. Квитанция за платена такса за електронна студентска карта на СУ.

7. Формуляр за издаване на електронна студентска карта на СУформулярът се попълва онлайн и се разпечатва. Попълненият формуляр заедно с квитанцията за заплатена такса се депозира при инспектор „Студенти“.

8. Две снимки (за документ).

9. Декларация за здравно осигуряване - получава се от инспектор „Студенти“ при записването.

Приетите, но заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс студенти, не запазват студентските си права.

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ И ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРОННА КАРТА НА СУ

Работно време: от 8.30 до 17.00 часа

 

I. В брой в касите на Университета

• ПАРИЧЕН САЛОН - Ректорат, бул. “Цар Освободител” № 15, ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

• Факултет по математика и информатика - бул. Джеймс Баучър 5

• Факултет по химия и фармация - бул. Джеймс Баучър 1

• Физически факултет - бул. Джеймс Баучър 5а

• Стопански факултет и Философски факултет - бул. Цариградско шосе 125, бл. 3

• Факултет по науки за образованието и изкуствата - бул. Шипченски проход 69 А

• Биологически факултет - бул. Драган Цанков 8

• Медицински факултет – ул. Козяк 1

 

II. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”

 

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

Студентите от Физически факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по химия и фармация могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по математика и информатика могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01 BIC: BNBGBGSD

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена ( на обучаващия се)

ЕГН (на обучаващия се)

специалност

факултет

 

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя. Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му банката не приема суми в брой.

 

Платилите по банков път, преди записване трябва да минат през каса на Университета, за да получат печат в студентската си книжка

(предварително попълнена)!

 

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩО КЛАСИРАНЕ за учебната 2019/2020 г.

ПО ФАКУЛТЕТИ E КАКТО СЛЕДВА:

 

Работно време: 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.30 часа

 

Факултет по славянски филологии Ректорат, Северно крило

Кабинет 215

тел. 02/9308 520

Факултет по класически и нови филологии

Ректорат, Северно крило

 

 

 

 

 

 

 

Център за източни езици и култури

бул. ”Тодор Александров” № 79, ет.2

Кабинет 211

тел. 02/9308 525

Английска филология; Испанска филология; Португалска филология; Италианска филология; Класическа филология; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; Новогръцка филология; Румънска филология; Скандинавистика; Унгарска филология; Френска филология; Африканистика на английски език

 

Кабинет 17, ет.2

тел. 02/8293783
Арабистика; Арменистика и кавказология; Иранистика; Индология; Китаистика; Кореистика; Тюркология; Японистика; Южна, Източна и Югоизточна Азия

Исторически факултет Ректорат, Южно крило Кабинет 24
тел. 02/9308 523
Юридически факултет Ректорат, Северно крило

Кабинет 238

тел. 02/9308 521

Философски факултет

Ректорат, Южно крило

 

 

 

 

бул. „Цариградско шосе“ 125, бл.4

Кабинет 46

за специалности Психология, Философия и Философия на английски език

тел. 02/9308 524

 

Кабинети 237, 238 и 239

за специалности Социология, Политология, Публична администрация, Европеистика, Културология, Библиотечно-информационни науки и Публични информационни системи

тел. 02/8005 170, 02/8005 195, 02/8005 178

Факултет по педагогика

 

Ректорат, Северно крило

Кабинет 212

тел. 02/9308 526

Геолого-географски факултет Ректорат, Северно крило

Кабинет 268

тел. 02/9308 384

Факултет по журналистика и масова комуникация

ул. „Московска” №49

(до паметника на Васил Левски)

Кабинет 9

тел. 02/9308 487

Факултет по математика и информатика бул. „Джеймс Баучър” №5

Кабинет 221

тел. 02/8161 542

Физически факултет бул. „Джеймс Баучър” №5а

Кабинет А411

тел. 02/8161 872

Факултет по химия и фармация бул. „Джеймс Баучър” №1

Кабинети 103 и 104

тел. 02/8161 660, 02/8161 358

Биологически факултет бул. „Драган Цанков” №8

Кабинети 266, 268 и 269

тел. 02/8167 356, 02/8167 330, 02/8167 206

Стопански факултет бул. „Цариградско шосе” №125, бл.3

Кабинет 100

тел. 02/873 99 41

Богословски факултет пл. „Св. Неделя” №19

Канцелария „Студенти“, ет. 3

тел. 02/989 01 15, вътр. 15

Факултет по науки за образованието и изкуствата бул. „Шипченски проход” №69А

Кабинет 313

тел. 02/9706 244, 02/9706 243

Медицински факултет ул. „Козяк“ №1

Канцелария „Студенти“ (Административна сграда)

тел. 02/9607 417

 

СЕКТОР „СТУДЕНТИ“