Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Исторически факултет / Хебраистика

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:

I. Изпит с коефициент 3:
1. История на България
2. Английски език

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 3:
3. История и цивилизация
4. Български език и литература
5. Английски език
6. Френски език
7. Немски език
8. Испански език
9. Италиански език
10. Руски език

 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

 

* Забележки:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. За допускане до участие в класирането за специалност Хебраистика в Исторически факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- Успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски език;

Или

- Успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език;

Или

- Сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език:

- Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;
  - TOEFL IBT с точки над 80;
  - TOEFL CBT с точки над 200.