Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Идентифициране на писмените работи

   

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпитите по:

 

МАТЕМАТИКА I и МАТЕМАТИКА II

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в тридневен срок – от 08 (вторник) до 10 (четвъртък) май 2018 г.

от 10,00 до 13,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.

в сградата на Факултета по математика и информатика,

бул. Джеймс Баучър № 5, заседателна зала № 206, 2 етаж

 

БИОЛОГИЯ

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок – на 09 май (сряда) и на 10 май (четвъртък) 2018 г.

от 10,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч.

в сградата на БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

бул. Драган Цанков № 8, стая 238

 

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.