Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2019 / Идентифициране на писмените работи

   

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпитите по:

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(първа кандидатстудентска изпитна сесия) в двудневен срок:

на 08 май (сряда) от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.

в Заседателна зала № 2 (I-ви етаж, Северно крило)

и на 09 май (четвъртък) 2019 г. от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.

в зала 137 (III-ти етаж, Централна част)

на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, бул. Цар Освободител № 15

 

 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

(първа кандидатстудентска изпитна сесия) в двудневен срок:

на 08 май (сряда) и на 09 май (четвъртък) 2019 г.

от 10,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч.

в аудитория 25, II-ри етаж, южно крило

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, бул. Цар Освободител № 15

 

 

БИОЛОГИЯ компонент 1 и компонент 2

(първа кандидатстудентска изпитна сесия) в двудневен срок:

на 08 май (сряда) 2019 г. от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч. в Заседателната зала

и на 09 май (четвъртък) 2019 г. от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч. в зала 243-А

в сградата на БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - бул. Драган Цанков № 8

 

 

ХИМИЯ компонент 1 и компонент 2

(първа кандидатстудентска изпитна сесия) в двудневен срок –

на 08 май (сряда) и 09 май (четвъртък) 2019 г.

от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.

в сградата на Факултета по химия и фармация,

бул. Джеймс Баучър № 1, Заседателна зала - 108

 

 

 

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.