Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2019 / Идентифициране на писмените работи

   

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпитите по:

 

МАТЕМАТИКА I и МАТЕМАТИКА II

(първа кандидатстудентска изпитна сесия) в двудневен срок:

на 23 (вторник) и 24 (сряда) април 2019 г.

от 10,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,00 часа

в сградата на Факултета по математика и информатика,

бул. Джеймс Баучър № 5, заседателна зала № 206, 2 етаж.

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(първа кандидатстудентска изпитна сесия) в двудневен срок:

на 08 май (сряда) от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.

в Заседателна зала № 2 (I-ви етаж, Северно крило)

и на 09 май (четвъртък) 2019 г. от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.

в зала 137 (III-ти етаж, Централна част)

на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, бул. Цар Освободител № 15

 

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.