Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2018 / Разпределение по зали за изпити - втора сесия

   
Разпределение за изпита по НЕМСКИ ЕЗИК
Разпределение за изпита по ИСПАНСКИ ЕЗИК
Разпределение за изпита по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Разпределение за изпита по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК  
Разпределение за изпита по ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛНИ НАУКИ  
Разпределение за изпита по ЖУРНАЛИСТИКА - ПИСМЕН
Разпределение за изпита по МАТЕМАТИКА I  
Разпределение за изпита по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Разпределение за изпита по БИОЛОГИЯ  
Разпределение за изпита по ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ  
Разпределение за изпита по ХИМИЯ  
Разпределение за изпита по МАТЕМАТИКA II
Разпределение за изпита по СЪБЕСЕДВАНЕ (за спец. Музикални медийни технологии и тонрежисура)  
Разпределение за изпита по ТЕОЛОГИЯ - УСТЕН
Разпределение за изпита по РУСКИ ЕЗИК
Разпределение за изпита по ЖУРНАЛИСТИКА - УСТЕН
Разпределение за изпита по СЪБЕСЕДВАНЕ (за спец. Изобразително изкуство)
Разпределение за изпита по МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ПЕЕНЕ
Разпределение за изпита по ФИЗИКА
Разпределение за изпита по СЪБЕСЕДВАНЕ (за спец. Графичен дизайн)  
Разпределение за изпита по ФРЕНСКИ ЕЗИК
Разпределение за изпита по ГЕОГРАФИЯ