Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2018 / Разпределение по зали за изпити - първа сесия

   
Разпределение за изпита по МАТЕМАТИКА II
Разпределение за изпита по ФИЗИКА
Разпределение за изпита по ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Разпределение за изпита по ГЕОГРАФИЯ
Разпределение за изпита по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Разпределение за изпита по МАТЕМАТИКА I
Разпределение за изпита по ЖУРНАЛИСТИКА - ПИСМЕН
Разпределение за изпита по СЪБЕСЕДВАНЕ (за спец. Музикални медийни технологии и тонрежисура)
Разпределение за изпита по ХИМИЯ
Разпределение за изпита по БИОЛОГИЯ
Разпределение за изпита по СЪБЕСЕДВАНЕ (за спец. Изобразително изкуство)
Разпределение за изпита по ТЕОЛОГИЯ (устен)
Разпределение за изпита по МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ПЕЕНЕ
Разпределение за изпита по СЪБЕСЕДВАНЕ (за спец. Графичен дизайн)