Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2017 / Идентифициране на писмените работи

   

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по:

 

ХИМИЯ

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок – на 04 май (четвъртък) и на 05 май (петък) 2017 г.

от 09,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,00 часа

в сградата на Факултета по химия и фармация,

бул. Джеймс Баучър № 1, заседателна зала № 108, 1 етаж

 

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.