Начало / Прием / Прием за чуждестранни студенти / Процедура за кандидатстване / Кандидат-студенти от държави извън ЕС

   
за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно:

/от Правилника за прием на студенти за учебната 2021/2022 г.,
приет на заседание на АС с протокол № 6/26.01.2022 г./

 

за ОКС "Магистър" след висше:

/от Правилника за прием на магистри за учебната 2022/2023 г.,
приет на заседание на АС с протокол № 8/ 1.06.2022 г.