Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2020-2021 г. / ВНИМАНИЕ: Поправка в приложение № 1, публикувана в ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г.

   

 

ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г.

 

Поправка. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прави следната поправка в конкурса за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 година – допълнителен прием (ДВ, бр. 13 от 2021 г.), в приложение № 1:

 

вместо: 2.2. История и археология, докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова история) – 2 места редовно обучение,

 

да се чете: 2.2. История и археология, докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова история) – 1 място редовно обучение; 2.2. История и археология, докторска програма Стара история (Тракология) – 1 място редовно обучение.