Начало / Новини / Новини и събития / Зрящи и незрящи студенти ще участват в 24-часов театрален експеримент

   
Зрящи и незрящи студенти ще участват в 24-часов театрален експеримент

На 26 и 27 март 2017 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе театралното предизвикателство „24 часа театрален експеримент без граници“. Събитието е първо по рода си и е уникално в световен мащаб.

Проектът „24 часа театрален експеримент без граници“ е организиран от студентите от театъра на Софийския университет „Алма Алтер“ и колегите им от Студентския съвет на Университета. Инициативата е подкрепена от Театър-студио „4хС“ и Театър-лаборатория „Алма Алтер“. Проектът се осъществява по Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт "Отворено общество" - София и Фондация "Микрофонд".

На 12 и 13 ноември 2016 г. в университетския Театър-лаборатория „Алма Алтер“ започнаха работа фокус групите на театралния експеримент. 30 зрящи и 30 незрящи студенти се впуснаха в приключението и започнаха своята подготовка, за да прекарат заедно цяло денонощие, обединени от желанието си да се изразят, да се споделят, да се случат. Работата на фокус групите ще продължи и на 26 и 27 ноември 2016 г.

2

Поради спецификата на събитието социалният експеримент е предшестван от период на опознаване между различните групи участници и психо-физически тренинг.

По време на самия експеримент се очаква да бъдат изиграни между 6 и 10 представления, да се проведат множество интеракции и уъркшоп-сесии с участниците като се използват изразните средства на различни изкуства – театър, музика, танц.

Най-голямото предизвикателство за участниците ще бъде създаването на изцяло ново представление, текст, драматургия, хореография и изпълнение по пиесата „Слепците“ на Морис Метерлинк, в което ще се включат всички участници.

3

Сред основните проблеми на незрящите е достъпната среда, социалната интеграция и трудовата реализация. В Софийския университет проблемът с достъпната среда в голяма степен е решен, а новите информационни технологии в библиотеките създават равни възможности на хората с увреждания за достъп до информация. Настоящият проект съдейства за разрешаване на проблема с интеграцията, който е особено важен. Решаването му поставя необходимостта от опознаването му. Според организаторите на събитието пренебрегването на въпроса и лекомисленото му отминаване създава условия за алиенация между двете целеви групи на проекта. Отчуждението е една от най-страшните болести на съвремието, а отчуждението между хората в неравностойно положение и останалите е особено актуален проблем.

В Софийския университет следват над 30 незрящи студенти. Настоящият проект има за цел да изгради, оформи и отстоява ангажирана студентска позиция за необходимостта от разбиране и вникване в проблемите на другите. Проектът създава мост между двете целеви групи, който ще спомогне за установяване на една хомогенна социална среда. Известно е, че незрящите имат способности, подобни на зрящите, като това да определят размерите на тялото на човек, неговата възраст и емоционалност, често тези способности биват подценявани. Този проект ще събере и разпространи информация за социалните дефицити на съвременното живеене, което е основна и необходима предпоставка за подобряването на качеството на живот.

4