Начало / Новини / Новини и събития / Завърши випуск 2018 г. на Философския факултет

   
Завърши випуск 2018 г. на Философския факултет

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет 170 бакалаври и магистри от Философския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. От тях шестима са пълни отличници.

Празникът започна със специална церемония, на която ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков удостои доц. д-р Румяна Коларова с почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с огърлица.

1

Доц. д-р Румяна Коларова работи в Софийския университет от 1983 г. Преподава в специалност „Политология“ от създаването й през 1986 г. Основател е на Катедра „Европеистика“. Ръководител е на Катедра „Политология“ от 2013 г. досега. Директор е на магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“. Председател е на Контролната комисия към Общото събрание на Софийския университет.

Била е гост-лектор в Гърция, Италия, Португалия, Норвегия, Англия, САЩ и Швейцария.

3

Автор е на монографии и учебни помагала. Научните й публикации са в различни направления на политическата наука – от теория на политиката до сравнителна политология и политически процес в ЕС. Има над 100 цитирания в научната литература у нас и в чужбина. Участвала е в над 100 конференции и симпозиуми, в национални и международни редакционни колегии на научни издания.

Ръководител е на голям брой национални и международни проекти и организатор на значими национални и международни конференции и научни форуми. Ръководител е на над 15 докторанти, сред които и чуждестранни граждани, шестима от които са успешно защитили. Има над 40 ръководени дипломанти.

7

Доц. Румяна Коларова има принос за създаване на научна школа и направления в българската политическа наука.

Председател е на Българската асоциация за политически науки и председател на УС на Центъра за изследвания и политики за жените. Член е на настоятелството на Клуба на младите политолози.

Била е служебен министър на образованието в периода август-ноември 2014 г. Секретар по образование, наука и връзки с гражданското общество на президента Росен Плевнелиев в периода декември 2013 - януари 2017 г. Изявен политически анализатор в българските и световните медии.

4

Доц. Румяна Коларова благодари за оказаната чест и изрази дълбоката благодарност, която изпитва към своите студенти, които винаги са я мотивирали и посочи, че в тях вижда най-голямото възнаграждение за годините работа в Софийския университет. Тя благодари и на своите колеги, без които всички нейни начинания са щели да бъдат неуспешни и безсмислени. „Приемам тази награда като отбелязване значението на две направления в Софийския университет – специалности и научни направления, в които университетът има водеща роля в политическите науки – специалностите „Политология“ и „Европеистика“, каза тя и посочи, че винаги е имала силна мотивация да работи за Софийския университет и в бъдеще ще продължи да го прави с висока степен на удовлетворение.

2

Тържеството продължи с поздрав на декана на Философския факултет проф. Димитър Денков. Той посочи, че празникът на факултета винаги е между църковния празник на светите братя Кирил и Методий 11 май и светския празник 24 май: „В известна степен това изразява и характеристиката на нашия факултет – той се движи от една страна между силната вяра, близка до религиозната, от друга страна, до едно светско начало, което е свързано с несигурност, хипотези, които обикновено са обект на научно изследване“.

6

Проф. Денков посочи, че всички специалности, независимо от своето различие, имат нещо общо – движат се между дълбокото убеждение, близко до вярата, и научния скептицизъм, близко до хипотетичното изследване, и не са точни науки. „Те са науки, които предполагат работа с хора и в много силно изменящи се условия“, каза деканът и изрази надежда абсолвентите да не забравят това, което са получили тук и да се завърнат някой ден като докторанти. Проф. Денков пожела на младите си колеги някой ден да си спомнят, че са били студенти в този факултет и този университет, който пази знанието, науката и вярата в България вече 131 години.

9

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков поздрави абсолвентите, техните родители и гости с успешното завършване и посочи, че е редно човек, завършил този факултет, да се съмнява във всичко и да подлага на съмнение и изследване това, с което се занимава. Проф. Герджиков посочи, че няма съмнения, че бъдещето им е светло и сигурно, защото всички, завършили Софийския университет, имат добра перспектива за професионална реализация. Той подчерта, че има значение и какво завършват.

5

Проф. Герджиков цитира изказване на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев относно бъдещите професии и навлизането на изкуствения интелект, който се очаква да измести много хора от работните им места. Според министър Вълчев в хуманитарните науки тази тенденция ще се прояви най-слабо. Причината е, че изкуственият интелект няма как да измести духовното – там хуманитарните и обществените науки създават хора, които ще са нужни винаги, подчерта проф. Герджиков и пожела на абсолвентите голям успех, да намерят мястото, което винаги да ги привлича и да бъдат щастливи с това, което правят. С тези думи ректорът на Алма матер обяви випуск 2018 г. на Философския факултет за завършил.

Церемонията продължи с връчване на дипломите на абсолвентите.

10
11
12
14