Начало / Новини / Новини и събития / Започна работата по проект SUMMIT на Софийския университет по покана „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

   
Започна работата по проект SUMMIT на Софийския университет по покана „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Проектът Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer (SUMMIT) е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост по покана „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“. Продължителността на проекта е 42 месеца, работата по него започна през януари 2023 г.

На 10 януари 2023 г. се състоя първата среща на водещите изследователи, ръководители на 17 изследователски проекта и представители на групите на привлечените учени. Те бяха поздравени от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, който отбеляза, че проектът е полезен и пожела на всички успешна работа и голяма упоритост.

1-1

Проектът предвижда дейности по провеждане на научни и научноприложни изследвания, насочени към стратегическите за висшето училище области, привличане на водещи изследователи в стратегически за висшето училище научни области, международно сътрудничество, подкрепа за научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост, както и защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер.

Предвидено е финансиране и изпълнение на 17 изследователски проекта, предложени от водещи учени на Софийския университет и техните екипи в рамките дейностите по научни и научноприложни изследвания, насочени към стратегическите за висшето училище области. Водещите изследователи, сред които са чл.-кор. Стойчо Язаджиев, проф. Славка Чолакова, д-р Цветелина Великова, акад. Николай Витанов, проф. Християн Александров, проф. Иво Грабчев, чл.-кор. Тони Спасов, доц. Любен Загорчев, чл.-кор. Младен Савов, проф. Румяна Пейчева-Форсайт, доц. Благой Узунов, проф. Иван Койчев, доц. Гергана Герова, доц. Красимир Митев, проф. Мария Стойчева, проф. Анна-Мария Тотоманова и доц. Мария Баръмова и проф. Десислава Йорданова, ръководят групи съответно в областите на математическата физика и астрофизика; активни формулировки и материали; медицината и здравеопазването; съвременни квантови и оптични технологии; изчислителен хетерогенен катализ; биологични активни вещества, функционални материали; растителни паразити; случайните процеси; дигиталното обучение; алгология; интелигентни системи и изкуствен интелект; климат, време, природни бедствия и рискове; експериментална ядрена и суб-ядрена физика и технологии; европейски ценности и социални предизвикателства; дигитална хуманитаристика и ИКТ приложения за история и език; дигитализация на малки и средни предприятия.

1-4

В обхвата на дейността по привличане на водещи изследователи ще бъдат финансирани и изпълнени 5 проекта на учени и практици от изследователски организации и бизнеса в страната и чужбина, в екипите на които ще участват учени от Софийския университет. Водещите изследователи в групите по тази дейност са проф. Боян Попов, проф. Валентин Вълчев, д-р Сотир Червенков, д-р Сергей Иванов и проф. Иво Влаев, които ще работят съответно в областите числен анализ и теория на апроксимациите, зеолитни материали за нови приложения, развитие, характеризиране и приложения на нови материали за фотониката, епидемиология, базирана на отпадъчни води (ЕОВ) и поведенчески науки.

1-5

В областта на международното сътрудничество проектът осигурява финансиране за изследователска мобилност на учени, които работят в стратегическите направления на университета, но не са част от групите, получаващи финансиране по предишните две дейности. Предвидена е финансова подкрепа за осъществяване на краткосрочни специализации на изследователи в чужбина, участие в конференции, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област), краткосрочни визити с изследователска цел в лаборатории, библиотеки и др. инфраструктурни обекти, както и организиране на научни конференции, семинари, школи и др. с външно участие.

1-2

Проектът ще осигури подкрепа на конкурсен принцип за проекти и научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания и интелектуална собственост, които не попадат в обхвата на програмите на сформираните научни групи. Осигуреното финансиране по проекта ще предостави и възможности на учените от Софийския университет да защитават интелектуална собственост и да правят заявки за патенти.

1-3