Начало / Новини / Новини и събития / Втори Университетски симпозиум на тема „Развитие на социалната педагогика в България“ се проведе в Софийския университет

   
Втори Университетски симпозиум на тема „Развитие на социалната педагогика в България“ се проведе в Софийския университет

Факултетът по начална и предучилищна педагогика отбеляза 25-годишнината от създаването на специалност „Социална педагогика“ в България и 20 години от създаването на Катедра „Социална педагогика и социално дело“ в Софийския университет със симпозиум на тема „Развитие на социалната педагогика в България“.

Форумът се проведе в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет. Той бе открит от проф. дпн Клавдия Сапунджиева, ръководител Катедра „Социална педагогика и социално дело“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя поздрави участниците и гостите на форума и изрази вълнението си от годишнините, на които е посветен симпозиумът: „Тези 25 години бяха не само време и път за нашата академична кариера, а бяха мисия, съдба с водеща задача да концептуализираме идеята за социална педагогика в България – като наука, като академична учебна дисциплина, като специалност и като практика“.

1

Проф. Сапунджиева изрази увереността си, че мисията е успешна, тъй като досега катедрата е подготвила 4 665 бакалаври, 1 531 магистри и повече от 35 успешно защитили докторанти.

Тя подчерта, че през годините непрекъснато са усъвършенствани учебните планове и изрази убеждението си, че последният учебен план, който вече е в сила от тази учебна година, отново ще зададе модела, по който ще се ориентират останалите специалности в България. „Той отразява нашето разбиране за необходимостта от формиране у студентите преди всичко на отношение към проблемите на децата, родителите, семействата и рисковите групи. Отговаря на съвременната социално-педагогическа и психологическа подготовка, с широка изборност на предпочитаните дисциплини, тренинги и много практики“ каза проф. Сапунджиева и отбеляза, че за първи път като задължителна дисциплина в бакалавърската степен е свързана и работата на Българската православна църква в областта на социалната педагогика и социалното дело, кризисната интервенция и други дисциплини.

3

От името на ректора на Софийския университет участниците в симпозиума бяха поздравени и от заместник-ректора доц. Георги Вълчев. Той подчерта, че форумът е изключително важен – не толкова заради годишнините – 25 години от създаването на специалност „Социална педагогика“ в България и 20 години от създаването на катедра „Социална педагогика и социално дело“, а заради мисията, която колегите следват, създавайки кадри, които да покриват нуждите в страната. По думите му живеем в сложно, объркано време, когато неравенствата се задълбочават, когато семействата водят един разкъсан живот, което поставя пред изпитание младото поколение в България и много проблеми, които отключват тези разкъсани връзки.

2

Доц. Вълчев изрази надеждата си, че по време на симпозиума ще бъдат потърсени отговорите за разрешаването на много проблеми. „Ако ние като общество не съумеем да овладеем тези сложни процеси на социална ерозия, разпадът вероятно ще продължи“ – каза още заместник-ректорът и пожела на всички ползотворна работа и крепко здраве, за да може да следват отговорната си мисия.

4

Деканът на Факултета по начална и предучилищна педагогика проф. д-р Божидар Ангелов отбеляза, че много малко са колегите, които могат да кажат: „Ние сме създателите“. „Ние празнуваме рожден ден на нещо, на което ние сме създатели. В рамките на нашия факултет, за моя огромна радост, има много рождени дни. И реално погледнато ние, като една общност, заедно с Факултета по педагогика извървяхме рамо до рамо един много сложен път в сферата именно на социалната педагогика и социалното дело“.

5

Проф. Божидар Ангелов връчи почетни грамоти за проф. д-р Петър Петров, първи ръководител на катедрата „Социална педагогика и социално дело“, проф. д.пс.н Наталия Александрова, проф. дпн Виолета Борисова, проф. д-р Гинка Димитрова.

6

Симпозиумът продължи работа с тематичните направления: История на социалната педагогика; Критичен и сравнителен анализ в социално-педагогическата теория; Социална педагогика и социална работа. Съвременни подходи и актуални практики.

7
8