Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. продължава с изпити по италиански език и по философия и социални науки

   
Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. продължава с изпити по италиански език и по философия и социални науки

В 14.00 часа в зала 291 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по италиански език. Габриела Дамянова от Пазарджик изтегли вариант № 1. Кандидат-студентите, заявили явяване на изпита, са 19. Председател на изпитната комисия е доц. Дария Карапеткова.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Социология; Културология; Политология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Българска филология; Балканистика; Италианска филология; Испанска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

4

В 14.00 часа в зала 292 започна и кандидатстудентският изпит по философия и социални науки. За изпита са се записали 65 кандидат-студенти. Георги Блажев от Враца и Анелия Гергинова от София изтеглиха вариант № 1 на теста. Кандидатите ще пишат и есе на тема: „Наука и религия” и текст върху откъс от „Проблеми на философията“ на Бъртранд Ръсел. Председател на изпитната комисия е проф. Хари Паницидис.

1

С успешно издържан изпит по философия и социални науки кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет: Философия, Социология, Политология, Културология, Библиотечно-информационни науки, История и философия, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия.

2