Начало / Новини / Новини и събития / Владислав Харалампиев от Факултета по математика и информатика е студент на годината на Софийския университет

   
Владислав Харалампиев от Факултета по математика и информатика е студент на годината на Софийския университет

Владислав Харалампиев

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха наградени отличените в конкурса „Студент на годината“ на Софийския университет.

Конкурсът „Студент на годината“ се организира от Студентския съвет на най-старото висше училище за първи път в 19-годишната история на студентската организация.

Жури с председател ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков и членове проф. Иван Илчев – ректор на Университета в периода 2007-2015 г., Вяра Анкова – генерален директор на Българската национална телевизия, Веселин Милев – председател на постоянната комисия по здравеопазване и социални науки в Столичния общински съвет, проф. Даниел Вълчев – министър на образованието в периода 2005-2009 г., Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука в Народното събрание, Елена Маринова – президент на „Мусала Софт“, д-р Веселин Милев - председател на Комисията по здравеопазване и социална политика в Столичния общински съвет, Асен Марков – заместник-министър на младежта и спорта и Яна Вангелова – председател на Националното представителство на студентските съвети разгледа 81 постъпили кандидатури.

Кандидатите са разделени в следните професионални направления: педагогически науки, хуманитарни науки, социални науки, стопански науки, правни науки, природни науки, математика и информатика, здравеопазване, спорт и доброволческа дейност.

От десетте победители в отделните категории журито избра най-добрите трима студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Първа награда: Владислав Харалампиев

Победител в категория „Математика и информатика“

Владислав е студент в първи курс в магистратура „Изкуствен интелект“ във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Успехът му от учебната 2014/2015 година е 6.00. Завършил е бакалавърска степен по компютърни науки във Факултета по математика и информатика на Университета с пълно отличие. Възпитаник е на Софийската математическа гимназия, която също завършва с пълно отличие.

Основните интереси на Владислав са в областта на състезателното програмиране, машинното самообучение и обработката на естествен език и изображения. Тази година се е класирал за финалите на международните състезания Challenge 24 и VK Cup.

Владислав е носител на Грамота на Ректора на Софийския университет за научни постижения през 2013 и 2015 г. През 2014 г. е избран за Студент на годината от Министерството на образованието и науката. През 2014 г. получава първа награда за научни постижения в областта на информатиката и компютърните науки по случай 125-годишнина от основаването на Факултета по математика и поощрителна награда от Фондация „ФМИ-общество“ в памет на проф. Иван Сосков за изследователски постижения в областта на компютърните науки. Стипендиант на Фондация „Еврика“ през 2011, 2012 и 2015 г. за златен медал на международна олимпиада по математика. През 2013 г. и 2014 г. е носител на поименна стипендия по компютърни науки на името на Джон Атанасов на Фондация „Еврика“.

1

Научните интереси на Владислав са в областта на състезателното програмиране. Във връзка с това се занимава с числени алгоритми, графови алгоритми, ефективни структури от данни, теория не игрите, оптимизация на функции и много други.

Участник е в множество проекти, сред които „GPS Measurements in the Conditions of Solar Maximum“ в рамките на 21-та българска антарктическа експедиция през 2012-2013 г., проект по създаване на симулатор за мрежи на Петри за Българската академия на науките; проект за създаване на 3D модели с образователни цели за подпомагане на обучението по компютърна графика във Факултета по математика и информатика; в проект по анализ и мониторинг на суперкомпютъра в Изпълнителна агенция „електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, както и в научни конференции.

Владислав има четири публикации.

Владислав е бил стажант в Dropbox и Google. Проектите му са били свързани с инсталатора на Dropbox и системата за автоматично засичане на нарушения, свързани със съдържанието на партньорски за Google сайтове.

През лятото на тази година отново ще кара стаж в Google и ще работи по проект за оценяване на ефективността на рекламата в YouTube.

Втора награда: Диана Чолакова

Победител в категория „Природни науки“

Диана е студентка в четвърти курс в бакалавърска специалност „Инженерна химия и съвременни материали“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

В началото на трети курс започва кръжочна работа в катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета и оттогава участва активно в научно-изследователски проект, който се провежда съвместно с група по активни материали в Университета в Кеймбридж. Целта на изследването е да бъдат описани особените преходи, които се наблюдават в емулсионни системи (капки от органична течност във водна среда) при замръзване на капките. При експериментите успяват да открият и да изучат ново и непознато досега явление – капки от въглеводороди спонтанно променят формата си при охлаждане, докато все още са течни. Първите резултати от изследването са публикувани в статия в списание „Нейчър“ през декември 2015 г. До този момент са забелязани пет цитата на статията. Още една статия е приета за публикация в списание “Advances in Colloid and Interface Science“, друга е изпратена за публикуване в списание „Langmuir”. За публикуване се подготвят още две статии.

2

Част от резултатите от проведените експерименти описват друго неочаквано явление – процес на спонтанно самоемулгиране, при което без некаква специална апаратура се получават микронни и субмикронни по размер капки. Наблюдаването явление Диана описва в статия за списание „BBC знание“.

През тази година е участвала в тренировъчна школа и конференция в Айндховен. След спечелен проект за краткотрайна научна мисия в рамките на европейската научна мрежа COST MP1106 през април посещава Университета в Кеймбридж, където провежда експерименти в различни лаборатории, които й дават възможност да усвои нови експериментални техники и да получи важни резултати, които ще позволят разбирането на детайли от механизма на явленията, които наблюдават и които предстои да бъдат описани в последваща статия. В Университета в Кеймбридж участва в конференция, в която представя резултатите си под формата на постер. Журито на конференцията присъжда на Диана наградата за най-добър научен постер.

Диана завършва средното си образование в Националната природо-математическа гимназия с профил математика и информатика. Познанията й по математика са оценени от преподавателите й в Софийския университет, които я канят да води семинарни занятия по висша математика, когато е във втори курс. До този момент е водила занятия по три различни курса на пет групи студенти от първи и втори курс.

Трета награда: Анна-Мария Атанасова

Победител в категория „Правни науки“

Анна-Мария е студент в трети курс на специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет.

През април 2016 г. печели титлата „Най-добър оратор“ и печели голямата награда – стаж в Съда на ЕС в Люксембург, в международното състезание по право на Европейския съюз Europa Moot Court Competition. Отборът на Юридическия факултет завоюва трето място в състезанието, в което участват представители на осем европейски университета.

3

Анна-Мария е била стажант и адвокатски сътрудник в престижни адвокатски кантори.

Завършила е Френската езикова гимназия в София.

Победители в отделните категории:

„Здравеопазване“: Иванета Недкова

Иванета е студент в трети курс на специалност „Медицина“ в Софийския университет.

От 2014 г. е член на Асоциацията на студентите по медицина в България (АСБМ) – Софийски университет. Основните цели на Асоциацията са обединяване на студентите по медицина, подобряване на професионалната квалификация, обмен на информация и др. Важно направление е организирането на международен студентски обмен. От 2015 г. Иванета е локален отговорник по обмен в Софийския университет и отговаря за подобряване на мобилността на студентите от Медицинския факултет. В рамките на студентската мобилност през 2015 г. заминава на обмен в Русия, където работи по научен проект по имунология и генетика.

4

Иванета има участия в конференции, сред които Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев“ и Варненски дерматологични дни.

През 2015 и 2016 г. участва в европейската регионална среща на IFMSA (International Federation of Medical Student’s Associations) EuRegMe в Гърция и в EMSS PRET в Дубай, където е била обучител. Избрана е за обучител в сесиите по професионален обмен по време на 65-та мартенска асамблея на IFMSA.

През първия семестър на тази учебна година Иванета е работила като болногледач в клиниката по детска кардиология в Националната кардиологична болница.

"Стопански науки": Лиляна Георгиева

Лиляна е студент трети курс в специалност „Икономика“ в Стопанския факултет на Софийския университет. Успехът й за учебната 2014/2015 учебна година е 6.00.

Лиляна е завършила Американския колеж в София, работила е като експерт бизнес развитие към „Информационно обслужване“ АД, където се е занимавала с обработката на данни, административни дейности и изготвяне на бизнес планове и прогнози.

5

По време на следването си Лиляна участва в различни организации – Студентския съвет на Софийския университет, Бизнес клуба към Университета и основаният от самата нея клуб „Спектър“.

Лиляна печели бронзов медал на Националната студентска олимпиада по математика в Русе през 2016 г. В периода 2013-2014 г. е член на Изпълнителния съвет и на Общото събрание на Студентския съвет на Софийския университет. От 2014 до 2015 г. е била изпълнителен секретар на Студентския съвет, а през 2014 г. става и член на Бизнес клуба към Стопанския факултет на Университета.

Участвала е в Националната студентска олимпиада по математика в Созопол през 2014 г. и в Третата българска конференция по изборни системи в София през 2014 г.

През 2014 г. Лиляна получава специална награда за високи постижения в бакалавърската програма по икономика на Стопанския факултет, а през 2012 г. взима специална награда за ефективна маркетинг стратегия в бизнес симулацията „Кодима“.

Председател е на клуба по творческо писане (PAW) в АКС в периода 2011-2013 г. От 2010 г. членува в клуб „Модел ООН“ към АКС.

Участвала е в обучения на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи" – „Албена – Why not? (2012) и “Демократично гражданство“ (2013).

Има публикации на статии с различна тематика в официалния сайт на клуб „Спектър“, публикации на две художествени произведения в първата книга за творческо писане на английски език на PAW Club в АКС (2013). През 2014 г. излиза публикацията й „Изборна утопия“ в сборника с материали от Третата национална конференция по изборни системи в София. През 2015 г. участва с текст на тема „Проблемът на демократичните традиции в България“ в сборника с материали от Четвъртата национална конференция по изборни системи в София.

"Хуманитарни науки": Валентин Спасов

Валентин е студент в трети курс в специалност „Философия“ във Философския факултет на Софийския университет. Успехът му за изминалата 2014/2015 учебна година е 6,00.

Интересува се от различни видове изкуства, изследва българския театър, живопис и литература. През 2016 г. Валентин печели Голямата награда за дебютиращ млад автор на литературния конкурс „Боян Пенев“.

Валентин е публикувал свои текстове в списание „Страница“, електронно списание Banitza.net, университетското издание „Сборник философски доклади“, „Литературен вестник“, вестник „Култура“, онлайн медия „Въпреки“.

6

В периода 2012-2016 г. участва в редица конкурси, конференции и семинари: Национална олимпиада по философия (2012), Конкурс за философско есе към Философския факултет на Университета (2014), Поетичен конкурс към фестивал Alter/Native (2014), Национален литературен конкурс „Боян Пенев“ (2015), Конференция към Софийския университет на тема „Играта“ (2015), 32-ра конференция „Средновековна философия и култура“ (2015), Конференция на тема „Персона“ (2016), Конференция на тема „Слабост и съпротива“ (2016), Конкурс за оперативна критика на „Литературен вестник“ и фонд „13 века България“ (2016), Национален литературен конкурс „Боян Пенев“ (2016), Национален литературен конкурс за млад автор на „Литературен вестник“ (2016).

Валентин е номиниран за голямата награда на „Литературен вестник“ за млад автор за 2016 г. и за оперативна критика на „Литературен вестник“ и фонд „13 века България“ за 2016 г.

През 2015 г. получава поощрителна награда на Литературния конкурс „Боян Пенев“, а през 2014 г. заема пето място в конкурса за философско есе на Философския факултет и четвърто място в поетичния конкурс към фестивала Alter/Native в Пловдив.

"Доброволческа дейност": Томислав Тошков и Емил Енев

Томислав Тошков е студент във втори курс в специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. Успехът му за учебната 2014/2015 учебна година е 5,82.

Създател на благотворителната платформа “Revolution of love” през 2013 г. - социална младежка платформа, която подпомага ученици с талант и креативност и осигурява свободен достъп до образователната и културната сфера на всяко дете. В основата й стои организирането на редица благотворителни концерти, изложби, литературни четения и други културни събития, чрез които едновременно да се популяризира творчеството на млади автори, както и да се съберат средства за деца в нужда, на които да се помогне да развият своите заложби и да ги покажат на голямата сцена. Проектът е подкрепен от президента и вицепрезидента на Република България, както и от посланиците на Русия и Франция, от редица български актьори, певци, музиканти и общественици.

7

Участва в правозащитния проект „Маргиналия“, а заедно със свои съученици и приятели през 2015 г. създава Института за социални изследвания и развитие на културни структури. Целта им е да популяризират българското културно и историческо наследство сред българските ученици и сред чуждестранната общественост.

Емил Енев е студент в пети курс в специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. Успехът му за учебната 2014/2015 е 5,38.

От няколко години активно работи с неправителствения сектор за доброволческа дейност в сферата на образованието. Съосновател и председател на сдружение с нестопанска цел „СЮЮ Нексус“. В екип със свои състуденти от Юридическия факултет на Софийския университет започват издаването на списание „Нексус“, което ще се разпространява безплатно сред студентите на Университета и в университетските библиотеки. Списанието е насочено изключително към студентите и си поставя за цел да се превърне в основен информационен бюлетин и творческо поле за тях.

8

Емил участва в редица конференции и проекти. През 2016 г. участва в “European Youth Event 2016” в Европейския парламент в Страсбург, Франция. Други международни конференции, в които участва са „Golden eye: Who rules tomorrow’s Europe?“, „USA-Europe, the TTIP-Big deal or no deal”, “Migration: Across the Universe – the migration issues”.

През октомври 2016 г. Емил участва в проекта “D.U.E. Democracy in EU” на Европейската комисия, подкрепен от Erasmus+ в Палермо, Италия. Проектът е свързан с човешките права и миграционните проблеми в контекста на съвременна Европа. Емил Енев участва и в едномесечен обучителен езиков обмен в Ливорно, Италия по програма “Scambi culturali”.

"Социални науки": Анита Николова

Анита Николова е студентка втори курс в магистърска програма „Журналистика и медии“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Успехът й за учебната 2014/2015 година е 5,63.

Завършила е специалност „Българска филология“ и магистърска програма „Преводач-редактор“ в Софийския университет.

9

Занимава се с литературна критика и има публикувани рецензии в електронното списание „Литературен клуб“. Занимава се с превод на художествена литература и има собствен блог, в който популяризира по-неизвестни книги на български и чужди автори. Писала е за вестник „Дневник“. Има публикации във вестниците „Гимназист“, „Труд“, „Аз Буки“, „Банкер“, „Литературен вестник“ и списанията „Родна реч“ и „Български език и литература“.

Анита е носител на редица награди в национални литературни конкурси, а в периода 2015-2016 г. е наградена с първа награда в конкурса на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство, втора награда за есе в конкурса „Ний всички сме деца на майката земя“, отличие в конкурса „За земята“ и награда от „Човешката библиотека“. През 2012 г. печели националния приз „Студент на годината“ в категория „Хуманитарни науки“.

През 2008 г. е стипендиант на Фондация „Комунитас“ по проекта „1000 стипендии“.

"Спорт": Златина Димитрова

Златина е студент в трети курс в специалност „Право“ на Юридическия факултет на Софийския университет. Успехът й за учебната 2014/2015 година е 5.78.

Златина е състезателка по синхронно плуване към спортен клуб „Левски-Спарта 2000“ от 13 години. Участвала е в множество републикански първенства и международни турнири, от които има голям брой отличия и републикански титли.

10

През 2011 г. на Европейското първенство за девойки в Белград заедно с партньорката й достигат до участие на финал в дисциплината „дует“. През 2016 г. участва на международен турнир в Бон, Германия, където печели бронзов медал в дисциплината „соло“. На Отборния шампионат на България през тази година заема първо място в дисциплина „соло“.

Златина участва и в плувния отбор на Софийския университет, а през 2015 г. е номинирана за Спортист на годината на Университета в категория „Плуване“.

През годините има спечелени 51 отличия, от които 32 от турнири и републикански първенства по синхронно плуване (13 златни, 10 сребърни и 9 бронзови) и 19 медала от студентски първенства по плуване (5 златни, 10 сребърни и 4 бронзови).

"Педагогически науки": Дан Ангелов

Дан Ангелов е студент в четвърти курс в специалност „Педагогика на обучението по физика и математика“ в Софийския университет. Успехът му за учебната 2014/2015 година е 5,90.

11

Едновременно с обучението си Дан работи и по специалността си. Възприема учителската професия като свое призвание и желае да се реализира в нея. Участва активно в извънучебни дейности като школата по математика, която води доскоро и социалната дейност, в която участва, свързана с оказване на помощ на социално слаби хора.

През 2014 г. заема шесто място на Националната студентска олимпиада по математика. През 2011 г. заема второ място на Пролетното състезание по физика, а през 2010 г. заема второ място на Националната олимпиада по физика.

Видео от гостуването на победителите Владислав Харалампиев, Диана Чолакова и Анна-Мария Атанасова в предаването "Тази неделя"

Участие на Васил Силяновски, председател на Студентския съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", в предаването "Хоризонт до обед"

Интервю с победителите във вестник "24 часа"

12