Начало / Новини / Новини и събития / Владимир Гаристов е победител в четиринадесетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици 2018 г.

   
Владимир Гаристов е победител в четиринадесетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици 2018 г.

Четиринадесетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици се проведе на 14-15 април 2018 г. Събитието традиционно се организира от Министерството на образованието и науката, Софийския университет „Св. Климент Охридски” - Факултет по математика и информатика, и Регионалното управление на образованието - София.

За състезанието се регистрираха 99 ученици от цялата страна. От тях около 70 ученици положиха успешно теоретичен тест. Първите 15 класирани от теста се явиха на втори кръг - практически казус на Packet Tracer (софтуерен симулатор).

За подготовката си за състезанието учениците ползват материали от световно признатата програма “Сиско мрежова академия”, предоставени им от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

3

На церемонията по награждаването на финалистите председателят на журито проф. Красен Стефанов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” обяви победителите.

1-1

На първо място се класира Владимир Гаристов, ученик от 12 клас от Технологично училище електронни системи към Техническия университет /ТУЕС/. На второ място е Иван Стефанов от 12 клас в същото училище, а на трето място се класира Алберт Стефанов, ученик от 10 клас в НПМГ – гр. София.

Дванадесетокласниците, чийто резултат от теста и практическия казус на състезанието, приравнен към шестобалната система, е отличен от 5.50 до 6.00, получават правото да се обучават във Факултета по математика и информатика на Софийския университет, като тази оценка се признава за резултат от кандидат-студентски изпит по специалността.

2

Победителите бяха приветствани от официалните гости на събитието - Ваня Кастрева, директор РУО София; доц. д-р Елиза Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет; доц. д-р Веселин Гушев, заместник-декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Димитър Алексиев от Сиско системс България.

Учениците получиха награди от спонсорите в състезанието ICN.bg и Сиско Системс.

4

Церемонията по награждаването се проведе в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади към Министерството на образованието и науката.

5
6