Начало / Новини / Новини и събития / VІІІ Есенен научно-образователен форум "Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване на качеството на образованието"

   
VІІІ Есенен научно-образователен форум "Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване на качеството на образованието"

За поредна година Департаментът за информация и усъвършенстване на учители организира Есенен научно-образователен форум. Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

На откриването на форума "Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване на качеството на образованието" присъстваха заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, заместник-ректорът на Софийския университет доц. Георги Вълчев, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, университетски преподаватели, специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, учители и други педагогически специалисти, представители на НПО.

Целта на форума е да бъдат представени добри практики във формалното, неформалното и информалното образование в контекста на взаимодействието между средно и висше образование и оказващи влияние за повишаване на качеството на образованието.

1

Директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет проф. д-р Росица Пенкова приветства участниците и гостите на форума и припомни, че образователният форум на Департамента се организира за осма година и подчерта важността на темата за взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване на качеството на образованието, на която е посветен форумът тази година.

2

Заместник-ректорът на Алма матер доц. Георги Вълчев подчерта, че за него е чест да присъства на събитието, защото форумът ще разглежда един изключително сложен и важен проблем за страната ни. По думите му, образованието е ключова сфера за просперитета на всяка една нация и държава, а безспорно нашето е преминало през тежка криза. Доц. Вълчев подчерта, че трябва да се намерят верните пътища и начините да излезем от кризата и изрази радостта си, че сложната връзка между средното и висшето образование е акцент на днешния форум. Той отбеляза, че за академичната общност на университета тази връзка винаги е била важна. „Виждаме проблемите и се надяваме с ваша помощ и с помощта на Министерството на образованието и науката, на синдикатите в областта на образованието, да намерим тези верни пътища“, каза доц. Вълчев.

8

В изказването си той посочи, че живеем в сложно време, време, в което говорим на различни езици с младите хора и би трябвало тези сложни проблеми да се обсъждат на подобни форуми и да се намират решения за възстановяване на този диалог. Училището има ключова роля в този сложен проблем. „Семейството, обществената среда, институциите отвъд образованието, целият сложен държавен организъм трябва да бъде ангажиран с решаването на тези сложни проблеми“, подчерта доц. Вълчев и добави, че за Софийския университет Департаментът за информация и усъвършенстване на учители е живата връзка на Алма матер с българското учителство в страната. „Изключително много ценим работата, която върши Департаментът за информация и усъвършенстване на учители“, подчерта заместник-ректорът и пожела на добър час на конференцията.

9

Заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова отбеляза, че темата на научния форум е изключително важна и значима. В изказването си тя говори за ролята на учителя, за неговата мотивираща функция, за политиките, които МОН има за продължаваща квалификация за учителите. По думите й, те няма да се реализират качествено, ако не сме партньори в този процес, защото отговорността за бъдещето е в нашите ръце, пред нас е всеки ден в класната стая и всеки ден в университета.

Г-жа Михайлова изрази увереността си, че участниците в конференцията ще обменят добри практики как да се подобри тази връзка.

5

Гостите и участниците в научния форум бяха поздравени от председателя на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева. Бе прочетен и поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София. В него тя благодари на организаторите и участниците в конференцията и посочва, че формалното и неформалното образование трябва взаимно да се допълват непрекъснато.Приветствие от името на факултетите на Софийския университет поднесе и проф. Димитър Веселинов от Факултета по класически и нови филологии.

6

Научният форум продължи работата си с пленарни доклади. В рамките на двудневното събитие ще се проведе тържествена церемония по връчване на свидетелствата на учители и педагогически специалисти, придобили първа професионално-квалификационна степен – сесия 2018. Ще се състои и награждаване на участниците в ХІV издание на Конкурса за образователно-програмни продукти.