Начало / Новини / Новини и събития / Във Факултета по химия и фармация бяха връчени почетни отличия на проф. д-р Аля Таджер и г-жа Валентина Янкулова

   
Във Факултета по химия и фармация бяха връчени почетни отличия на проф. д-р Аля Таджер и г-жа Валентина Янкулова

В зала 130 на Факултета по химия и фармация се състоя тържествената церемония по удостояването на проф. д-р Аля Таджер с Почетен знак със синя лента на Софийския университет и на г-жа Валентина Янкулова с Почетен нагръден знак "Св. Климент Охридски" I-ва степен.

Церемонията по награждаването бе открита от декана на Факултета по химия и фармация чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, който изрази радостта си да види своите колеги в залата.

Деканът посочи, че проф. Таджер е изявен учен със световно признание, създател е на лаборатория по квантова и изчислителна химия във Факултета по химия и фармация, автор на редица курсове. Проф. Спасов изказа своите най-дълбоки почитания към проф. Таджер като преподавател, учен и колега, участвал в много нови инициативи.

2-2

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков удостои проф. д-р Аля Таджер с Почетен знак със синя лента на Софийския университет за нейните високи постижения и дългогодишна активност в Университета.

Проф. д-р Аля Таджер благодари за отличието и посочи, че за нея това е най-високата чест, към която се е стремила. По думите й за нея тази награда е по-важна и от Нобелова награда, защото Университетът е бил единственото място, към което се е стремила цял живот: „Не съм си представяла друга кариера освен тази на преподавател в този университет. Още от ученическите години си представях, че това искам да бъда и това бях. И се надявам да бъда още известно време, макар и не толкова преподаващ преподавател, но поне да съм полезна. Както си му е ред, нека да се поклоня на тези преди мен, които отъпкаха пътя донякъде и ме оставиха да го павирам, за да могат тези след мен да го асфалтират“. Проф. Таджер подчерта, че най-много дължи на младите хора, с които е имала привилегия да работи през тези години, които са й се доверили и са били редом с нея по този път. „Една част от тези забележителни млади люде са тук в залата и техните успехи са най-хубавото нещо, което е възнаграждение за труда ми“, каза в заключение проф. Таджер и пожела на всички здраве и много успехи.

6-6

Проф. Аля Таджер е дългогодишен преподавател и активен учен в Катедрата по физикохимия, където понастоящем чете курсове в магистърската програма „Изчислителна химия“, чиито ръководител е от създаването й през 2002 до 2018 г. Целият трудов стаж на проф. Таджер е преминал във Факултета по химия и фармация, където е провела редица основни лекционни курсове по „Строеж на веществото“, „Теоретична химия“, „Квантова химия и химична връзка“, „Квантова химия и спектроскопия“, „Молекулен дизайн“, „Квантова химия“ и др. Била е научен ръководител и консултант на десет успешно защитили докторанти, на повече от 30 дипломни работи, многобройни кръжочници и продължава тази своя дейности и в момента. Била е хоноруван преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, където създава трайни научни контакти между двата университета.

1-1

Проф. Таджер е дългогодишен ръководител на Лабораторията по квантова и изчислителна химия. Няколко мандата е член на Факултетния, Научния и Учебния съвет на Факултета по химия и фармация, както и на Общото събрание на Алма матер. Тя е автор и съавтор на повече от 100 научни публикации, в това число и на няколко глави от книги, по които са забелязани повече от 1000 цитата. Била е ръководител на пет научни проекта и участник в много други (български и международни). Отличена е с награда „Питагор“ за най-успешен ръководител на докторанти през 2011 г. Участвала е в повече от 50 международни и национални научни конференции. Била е лектор в университети в САЩ, Германия, Франция, Испания, Холандия, Австралия, Тайван, Мароко и др. През 2018 г. е отличена с почетния медал на CMOA (Център за приложна вълнова механика) като „учен с пионерни приноси към физиката, химията и биологията“. Със своята всеотдайна работа и международни контакти проф. Таджер е допринесла за обогатяване и популяризиране на изследванията в Катедрата по физикохимия и с това за укрепване на авторитета на Факултета по химия и фармация и на Софийския университет в страната и в чужбина.

В рамките на церемонията проф. Анастас Герджиков награди и г-жа Валентина Янкулова, инспектор учебна дейност, с Почетен нагръден знак "Св. Климент Охридски" I-ва степен за постижения в трудовия процес и дългогодишна добросъвестна работа в Университета.

4-4

Проф. Тони Спасов посочи, че винаги е уважавал нейната отговорност към работата на Факултета по химия и фармация, нейната лоялност към институцията Софийски университет и допълни, че успехът на множество задачи, които са искали спешност и перфектно изпълнение, се дължи на нейното участие. Деканът изрази своята благодарност към г-жа Янкулова за дългогодишния й качествен труд и посочи, че отличието е заслужено признание.

Г-жа Валентина Янкулова благодари и посочи, че за нея е изключителна чест и признание да получи тази награда. Тя отбеляза, че е възпитаник на един от най-авторитетните факултети на Софийския университет с дългогодишна традиция, през годините е работила с девет декани и с изтъкнати преподаватели и колеги. В изказването си г-жа Янкулова отбеляза, че за изминалите 42 години Факултетът по химия и фармация се е развил и обогатил с нова специалност и много нови колеги.

„Признателна съм за високото отличие и за това, че колегите оцениха моя труд. Благодаря! Желая здраве и бъдещи успехи на всички колеги. Никога няма да забравя любимия ми факултет!“, каза в заключение Валентина Янкулова.