Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет бе открита изложбата „Св. Климент Охридски – ученик и учител“

   
В Софийския университет бе открита изложбата „Св. Климент Охридски – ученик и учител“

В Централното фоайе на Алма матер бе открита изложбата „Св. Климент Охридски – ученик и учител“. Събитието се провежда по повод 1100-годишнината от успението на св. Климент и е част от програмата на традиционните Климентови дни на Софийския университет. Изложбата е подготвена от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. Неин автор е директорът на Центъра проф. дфн Вася Велинова, а научен консултант – чл.-кор. проф. Аксиния Джурова.

На 27 юли 916 г. завършва земния си път една от най-забележителните личности в културната и литературна история на България, а и на целия славянски свят – епископ Климент, останал в историческата памет на народа като св. Климент Златният и св. Климент Учителят. Завършва земният живот на първомайстора на българския литературен и книжовен език, на основателя на първата литературна школа в средновековна България, първия епископ на християнизираната средновековна българска държава, прехвърлил мост между Моравската мисия на славянските апостоли св. св. Кирил и Методий и Първото българско царство, за да придаде европейски измерения на българската култура от края на IХ и началото на Х в.

2

Изложбата бе открита от ръководителя на катедрата по Кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии в Софийския университет проф. Анна-Мария Тотоманова. Тя отбеляза, че изложбата е част от традиционните за Софийския университет Климентови дни, които бяха официално открити с кръгла маса и изложба, посветени на българския език в Деня на народните будители. „Днес това е поредното събитие, което разказва историята на нашите писмена и най-вече историята на нашия свят патрон св. Климент Охридски“, добави проф. Тотоманова и благодари на всички, дошли на събитието.

Чл.-кор. проф. Аксиния Джурова изрази радостта си да присъства на събитието. Тя разказа, че за първи път изложбата е била показана през май 2016 г. в Милано във връзка със славянските четения към Академия „Амброзиана“, посветени на 1100 години от кончината на св. Климент Охридски. По-късно експозицията бе представена и в Ботаническата градина в Балчик.

4

Проф. Джурова припомни, че св. Климент Охридски е една от най-светлите личности в нашата история, получил званието „Златният“ и „Учителят“. По думите й, това е неслучайно, защото именно той е този, който прехвърля мост между мисията на светите братя Кирил и Методий във Велика Моравия към първата българска държава. Той е първият епископ на българската държава и създател на първата книжовна школа на славяните, подчерта проф. Джурова.

6

Тя добави още, че изложбата обхваща много широк географски ареал, който да покаже не само силния култ към св. Климент Охридски в Охрид, където се съхраняват неговите мощи, но и неговото популярност сред източните славяни.

Целта на организаторите е да покажат живия култ към св. Климент Охридски до днес, поради което са включени произведения на изкуството на художници и скулптори. Тя показва различните проявления на делото на св. Климент, важни моменти от живота му, припомня стила и красотата на творбите му. Изложбата очертава дълбоката следа, която книжовникът оставя в литературната, културната и църковната история на българите и на останалите славянски народи.

3

Във фотоизложбата са представени изображения на св. Климент Охридски от стенописи и икони от ХІ до ХХ в. Те очертават широкия географски и хронологичен обхват на култа към светеца, превърнал се в обединителен символ на християнските народи на Балканите. Показани са образци от преписите на многобройните му творби, разпръснати из библиотеките на всички славянски страни. Представени са съвременните форми на почитта към св. Климент Охридски в България чрез произведения на модерни български творци – скулптори и художници. Изложбата е израз на преклонението и признателността пред книжовното и просветителско дело на св. Климент Охридски, който е най-близкият ученик на славянските учители св. св. Кирил и Методий.

8

Материалите за фотоизложбата са от Научния архив на Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев”, от Богословския факултет и от Музея на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Националната Библиотека „Св. св. Кирил и Методий, от Църковния исторически и архивен институт, от Националния исторически музей-София, от Регионалния исторически музей- Варна и други.

Проф. Джурова пожела успех на изложбата, а на младите хора и студентите пожела някой от тях след време също да бъде наречен „Златният“ и „Учителят“.

Изложбата може да бъде разгледана до 30 ноември 2016 г.

1
10