Начало / Новини / Новини и събития / Университетски център ще подпомага студенти със специални образователни потребности

   
Университетски център ще подпомага студенти със специални образователни потребности

В Конферентната зала в Ректората се проведе официалното представяне на Университетския център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности (УЦПССОП) към Факултета по науки за образованието и изкуствата. На събитието присъстваха деканът на факултета проф. Милен Замфиров, членове на Управителния съвет на Центъра, преподаватели от Катедра „Специална педагогика и логопедия“ и студенти.

Събитието бе открито от проф. Милен Замфиров, който поздрави всички присъстващи и им благодари, че са се отзовали на поканата за откриването на центъра за подпомагане на студенти със специални образователни потребности.

1-2

Той припомни, че инициативата е на факултета. „Вие знаете, че в нашия факултет се обучават както много студенти с нарушения, подготвяме и специалисти за работа с деца и възрастни с нарушения, така че съвсем естествено и логично беше инициативата да дойде от нас“, каза деканът и допълни, че идеята има много силна подкрепа от страна на декана на Историческия факултет доц. Мира Маркова.

1-1

Проф. Замфиров представи присъстващите членове на Управителния съвет: председателят на Студентския съвет на Софийския университет Антонио Стоичков, ас. Арпи Масихи - специалност „Логопедия“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата, ас. д-р Славина Лозанова - ръководител на центъра, която е жестов преводач, доц. Мира Маркова – декан на Историческия факултет, гл. ас. д-р Маргарита Томова от Катедра „Специална педагогика“ на факултета и специалист по зрителни затруднения.

1-6

Ръководителят на центъра ас. Славина Лозанова също поздрави присъстващите и представи накратко личния си опит. Тя подчерта, че само с милозливост, със състрадание и с жалост много трудно можем да помогнем на студент със специални образователни потребности. По думите й трябва да им се осигури възможност да реализират своите способности, и това трябва да се случи с оглед на техните индивидуални потребности, които могат да бъдат в резултат на слухови нарушения, на зрителни нарушения и други състояния. „Нашата група, към която е насочена дейността на центъра, са именно представители на тези категории специални образователни потребности“, каза ас. Лозанова и изрази увереността си, че с подкрепата на членовете на Управителния съвет, с помощта на студентите ще направят неща, които не са правени до този момент.

1-8

Тя посочи, че се радва да види в залата както свои учители, така и свои студенти и заяви, че за времето, в което работи в тази област, е научила, че на тези студенти не им е лесно, защото до този момент никога не е имало такава организирана подкрепа: „Затова съм щастлива, че чрез дейностите на центъра ние можем да осигурим такава подкрепа, а именно – подкрепа още на ниво ориентиране, къде, какво да запишат в Софийския университет, защото преминаването от училищно образование към висше образование е изключително трудно“.

1-3

По думите й другата дейност е свързана с директно подпомагане в учебния процес, привличане на студенти, които да влязат в контакт със студентите със специални образователни потребности, и създаване на такава подкрепяща среда, че студентите със специални потребности да се чувстват равнопоставени, да придобиват знания по достоен начин и в крайна сметка да успеят да се реализират в живота по същия начин – не само професионално, но и в социален план.

Основната цел на УЦПССОП е да съдейства и подпомага учебния процес и академичен живот на студенти с образователни потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър и др.

1-7

Присъстващите членове на Управителния съвет също отправиха поздрав към присъстващите и акцентираха върху важната дейност на центъра.

1-4

В своя поздрав проф. дпн Владимир Радулов, всепризнат професионалист в областта на специалната педагогика у нас и в чужбина и дългогодишен преподавател в Софийския университет, заяви, че създавайки такава структура, Алма матер се нарежда сред най-авторитетните университети в Европа и Америка, които имат подобни центрове. „Моите поздравления към всички вас, които дръзнахте да направите този център“, каза той и изрази увереността си, че центърът ще има успех. По думите му това е пътят на пълноценното интегриране и пълноценното социално включване в образованието. Той акцентира колко важно е винаги да се обяснява на младите хора, че първо са студенти като всички останали и едва след това са студенти със специални образователни потребности: „Ако разменим местата на тези два принципа, отиваме към съжалението, към безкрайните компромиси и ниското качество на обучението“. Обществото е склонно да има ниски очаквания към хората с увреждания, посочи проф. Радулов и подчерта, че именно това трябва да се преодолее. Други проблеми са как да бъдат подготвени студентите – как да се справят с академичните програми, достъпа до информация и учебни материали на университета и общуването студенти-преподаватели и преподаватели-студенти. Проф. Радулов подчерта, че технологичните решения са най-важните. Други проблеми са необходимостта от разговори и подготовката на преподавателите за работа със студенти. Преподавателят трябва да постави своите изисквания и да реши как да постъпи спрямо особеностите на конкретния студент. Друг кръг от проблеми е адаптирането и включването на студентите в университетската среда.

1-5

Янка Тарчук, хоноруван преподавател в магистърска програма „Жестов език в образованието“, изрази радостта си от създаването на този център и пожела успех и здраве на всички.

Повече информация за центъра: тук.