Начало / Новини / Новини и събития / Учебна стая-лаборатория бе открита във Факултета по математика и информатика

   
Учебна стая-лаборатория бе открита във Факултета по математика и информатика

Във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше официално открита нова учебна зала, която ще функционира като лаборатория за експериментиране с прилагането на съвременните ИТ технологии за нуждите на търговията.

Стаята, обновена изцяло със средства на фирма „Новарто“, е предназначена да симулира обстановката в търговски обект и ще се използва за разработване на решения за т.нар. „свързани магазини“. Това са нов тип търговски обекти, в които съвременните ИТ технологии подпомагат работата на служителите и предоставят на клиентите нов тип изживяване. Възможни решения от този тип са например системи, които дават обратна връзка за интереса на клиентите към определени видове стоки; предоставят на клиентите информация за продуктите; насочват ги към стоки, които биха представлявали за тях интерес; автоматизират различни оперативни дейности и др.

1

В залата ще се обучават основно студенти бакалаври, които се намират в края на своето обучение. На този етап те вече са усвоили знания и умения, които ще им позволят да работят свободно с технологиите и да се съсредоточат главно върху изгражданите решения. Доц. Евгения Великова посочи, че Факултетът по математика и информатика предлага разнообразни курсове, които подготвят студентите на технологично ниво и в които се изучава всичко необходимо, за да може студентите да започнат да работят в залата.

2

Основна целева група за залата ще бъдат студентите, които имат намерение да стартират собствен бизнес, но имат нужда от подкрепа в това тяхно начинание. Ментори на студентите в курсовите проекти ще бъдат представители от екипа на „Новарто“ и преподаватели от Факултета. Основна цел на ФМИ е студентите да получават не само теоретично и технологично образование, но и да се подпомага тяхната кариерна реализация. До този момент Факултетът е изградил силни връзки с водещите български компании в ИТ сектора, а студентите на ФМИ са специалисти, които са желани и ценени от работодателите. Новото начинание има за цел да подкрепи алтернативна реализация на студентите, като им помогне да осъществят своите идеи и да стартират собствена компания.

3

Димитър Димитров, партньор във фирма „Новарто“, софтуерна компания с експертиза в областта на управлението на клиенти, продажби и човешкия капитал, изрази голямата си благодарност към ръководството на Факултета по математика и информатика, което е допринесло за реализирането на идеята за лабораторията. Той подчерта голямата подкрепа, която фирмата е срещнала от страна на доц. Евгения Великова и доц. Атанас Семерджиев, както и от останалите членове от екипа на Факултета, спомогнали в оформянето на идеята, включването ѝ в програмата на обучение и самата ѝ реализация.

4

Залата преди ремонта

Димитър Димитров, който е възпитаник на Факултета по математика и информатика, разказа, че идеята за стаята-лаборатория възниква като резултат от примера на редица западноевропейски висши училища, които имат богат опит в приложното реализиране на своите разработки, а бизнесът активно работи заедно с университетите за реализиране на конкретни проекти. Той добави, че комбинацията от познанията на екипа на „Новарто“ в областта на електронната търговия, продажбите и управлението на клиенти, капацитета на Факултета по математика и информатика с неговите утвърдени преподаватели и високотехнологични курсове, които обучават студентите как да реализират подобен тип сложни проекти и от трета страна – връзките с бизнеса в България, са от ключово значение за реализирането на успешен проект, който да е от полза и за трите страни. Допълнителен елемент към тази стратегия е възможността различни финансови институции и стартъп акселератори да инвестират в разработван от студентите проект, ако видят реален потенциал в него.

5

Залата преди ремонта

По думите на Димитър Димитров, самата стая-лаборатория дава лицето на тази идея и демонстрира възможността да се прави приложна наука. „За нещо, което е конкретно, подкрепено от индустрията, финансите, бизнеса и науката, трябва и физическа среда, която да отговаря на тези идеи“, подчерта Димитър Димитров и добави, че лабораторията създава по-креативна среда за работа, а ролята на „Новарто“ ще бъде да подкрепя студентите с техника и експертиза при реализирането на техните проекти.

За втора поредна година Факултетът по математика и информатика предлага на своите студенти разработения съвместно с „Новарто“ курс Cloud StartUp. Идеята е този курс да допълни лабораторията и да подтиква студентите да мислят, да разработват идеи, а от страна на бизнеса да получават конкретни казуси, по които да работят и да намират решения, които да бъдат приложени след това на практика. В края на курса студентите имат възможност да представят своя проект пред екип от преподаватели и представители на бизнеса. Димитър Димитров отбеляза, че още през първата година на провеждане на курса, студентите са разработили проекти с потенциал за реализация като комерсиални продукти.

Фирма „Новарто“ е основана в Пловдив и от 2009 г. работи в сферата на сложните и иновативни e-commerce и CRM решения за големи международни компании. Фирмата е с офиси в София, Пловдив и Швеция и е предпочитан партньор на софтуерния гигант SAP. Екипът на „Новарто“ използва опита си, за да разработва иновативни продукти в сферата на бизнес приложенията, продажбите и обслужване на клиенти.