Начало / Новини / Новини и събития / Тържествено събрание, посветено на 30-та годишнина на Програма „Еразъм“, се проведе в Софийския университет

   
Тържествено събрание, посветено на 30-та годишнина на Програма „Еразъм“, се проведе в Софийския университет

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествено събрание, посветено на 30-та годишнина на Програма „Еразъм“. Събитието бе организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси съвместно със Съвета на ректорите.

На тържеството присъстваха министър-председателят на Република България проф. Огнян Герджиков, министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България проф. Любен Тотев, Татяна Калкановаиз пълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, г-жа Малтауро от Европейската комисия, представители на Националната агенция по Програма „Еразъм+“ на Турция и Румъния, ректори и гости.

Тържеството бе открито от министър-председателя на Република България проф. Огнян Герджиков, който изрази радостта си да бъде в Аулата на Университета по толкова хубав повод. Той припомни, че когато е бил студент, не е имало възможност младите хора да се възползват от такива програми, които им позволяват да пътуват в други държави, да се срещат с други култури, да обогатяват своите знания професионално и културно.

1

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков посочи, че Програмата „Еразъм“ е най-голямата програма за обмен в областта на образованието на Европейския съюз. В България тя започва през 1999 г., като за целия период над 20 000 български студенти и над 13 000 български преподаватели са използвали нейните възможности. Проф. Денков добави, че ако през периода 1999-2000 г. са участвали само 10 висши училища, в момента са включени 47 от 51 висши училища у нас. През 1999 г. само 134 студенти са се включили в програмата, докато през настоящата академична година техният брой е 2450 души.

2

Проф. Денков посочи, че български студенти са се обучавали в университетите в Германия, Италия, Франция, Испания, Белгия, Великобритания, Полша и Гърция.

Настоящата програма продължава до 2020 г. и нямам съмнения, че тя ще бъде продължена и след това, тъй като общото европейско образователно пространство е част от общия европейски проект“, каза още министърът на образованието и науката и припомни, че така нареченият Болонски процес за уеднаквяване на системите във висшето образование с трите степени – бакалавър, магистър и доктор, всъщност стои върху фундамента на програмата „Еразъм“.

4

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза, че през изминалите 30 години, особено след Болонската декларация, Програмата „Еразъм“ и наследникът й „Еразъм +“ са допринесли много за развитието на висшето образование в Европа, България и Софийския университет. Той подчерта, че е много трудно да се изтъкнат всички ползи от програмата. Проф. Анастас Герджиков допълни, че Софийският университет е започнал участието си в програмата през 2000 г. с 15 изпратени студенти, а до този момент са изпратени общо 3720 студенти от Университета. Само за последните десет години преподавателите от Софийския университет, възползвали се от международния обмен, са 685, а дошлите от външни университети – 290 души. По думите на ректора, тази статистика показва мащаба на програмата и как тя се разраства, но онова, което не показва, е колко много са ползите и за студентите, видели образователните системи на други страни и за преподавателите, които са се свързали със свои колеги и това е довело до общи проекти и сътрудничество.

8

Ректорът благодари на всички, създали програмата и допринесли за нейното развитие – и от страна на Европейския съюз, и от страна на отделните държави-членки, защото това са били дългогодишни и големи усилия. Проф. Герджиков отправи своята благодарност и към организаторите на събитието, които не просто честват една програма, а показват какъв е пътят на Европа към общо бъдеще.

5

Проф. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България подчерта, че в програмата е заложено едно много важно международно измерение в областта на висшето образование. От 2015 г. има възможност да се кандидатства и управляват проекти, насочени към мобилност на студенти, преподаватели и академичен персонал в програмни държави по Програма „Еразъм +“. Всички тези страни са извън Европейския съюз. Те са общо 39 от цял свят, сред тях - Русия, Канада, Казахстан, Сърбия, Украйна, Израел, САЩ, Китай. Това са ясни знаци за развитието на Програма „Еразъм +“ и за огромното й значение за развитието на академичната общност.

Днес Програмата „Еразъм“ е символ на обединена млада Европа, която променя нагласите за учене и преподаване във висшето образование. Тя е демонстрация на всичко, което Европейският съюз може да постигне с ясна визия, ентусиазъм и желание за сътрудничество“, каза още проф. Тотев и от името на Съвета на ректорите изрази общото съгласие да подкрепят инициативите, организирани за отбелязване на 30-годишнината на Програма „Еразъм“ в България.

6

Татяна Калканова, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, представи знака на Европейския съюз за 30-годишнината на Програма „Еразъм“. Тя благодари за подкрепата, оказана днес, за безспорните успехи на програмата за образованието в България и подчерта, че събитието е само част от инициативите, организирани през 2017 г. – година на Програмата в целия Европейски съюз. Г-жа Калканова посочи, че целта на организаторите е не само да откроят изключителния принос на Програма „Еразъм“, но и да приобщят нови участници в програмата, да привлекат млади хора, които да се възползват от нейните възможности и поради тази причина е изключително важна подкрепата на Съвета на ректорите.

Тя представи знака с логото, което Европейската комисия е създала за отбелязване на 30-та годишнина на Програма „Еразъм“. Всяко българско висше училище ще получи флаг с официалното лого на Европейския съюз за годишнината. Първото знаме бе връчено на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

7

По време на тържеството бе подписан и договор за сътрудничество между Центъра за развитие на човешките ресурси и Университетската телевизия „Алма Матер“, която е официален медиен партньор за отразяване на събитията, свързани с 30-та годишнина на „Еразъм“ в България.

2017 г. е годината на „ЕРАЗЪМ“ - ERASMUS или EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Тридесетата годишнина на най-известната европейска програма за образователен обмен ще бъде отбелязана в целия Европейски съюз.

Символичното начало на годината на „Еразъм“ в България бе поставено на 20 февруари 2017 г., когато Централният военен клуб бе визуализиран с цветовете на Европейския съюз и анимирана история на програмата.