Начало / Новини / Новини и събития / Студенти по туризъм се включиха в обучение за устойчиво развитие на туризма

   
Студенти по туризъм се включиха в обучение за устойчиво развитие на туризма

На 5 януари 2016 г. студенти от ІІІ курс, специалност „Туризъм“ на СУ „Св. Климент Охридски”, взеха участие в публична лекция на тема: „Интегриране на корпоративна социална отговорност в професионалното образование и обучение в туристическата индустрия”, изнесена от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА).

Инициативата е част от партньорското споразумение между Катедра „География на туризма” и АБТТА, включващо изнасяне на публични лекции от представители на бизнеса за актуални тенденции на световния туристически пазар, и има за цел повишаване на устойчивостта на българската туристическа индустрия чрез интегриране на принципите на корпоративната социална отговорност (КСО) в професионалните компетенции на бъдещите специалисти посредством инструментите на системата TRAVELIFE.

Концепцията на TRAVELIFE се основава на централната посредническа роля на туроператорите и туристическите агенти между потребителите и доставчиците на туристически услуги и тяхната възможност да влияят директно върху потребителското търсене, политиките на доставките и развитието на дестинациите, а критериите на системата покриват изискванията на седем международни стандарти, имащи отношение към устойчивото развитие - ISO 14001, ISO 26000, Ecolabel, EMAS III, GRI, GSTC и OECD. През 2011 г. TRAVELIFE е призната от Европейската комисия като ключова отраслова инициатива в политиката на ЕС в сферата на туризма.

На студентите по туризъм от ІІІ и ІV курс бе предоставена възможност да се включат в безплатно on-line обучение за мениджъри на устойчивото развитие в туристически агенции и да получат персонален сертификат за лични компетенции по въпросите на КСО и устойчивото туристическо развитие. Удостоверението е международно разпознаваем знак за ангажираност с ценностите на отговорния туризъм и е допълнително конкурентно предимство при кандидатстване за бъдещо работно място.

До момента в обучението се включиха и успешно положиха изпита 58 студенти от двата курса. Официалната церемония по връчване на сертификатите на системата TRAVELIFE за индивидуални компетенции на студентите по въпросите на устойчивото туристическо развитие ще се проведе в рамките на Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА ЕКСПО 2016“ на 12 февруари 2016 г.