Начало / Новини / Новини и събития / Среща по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   
Среща по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

На 2 октомври 2018 г. в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе заседание на Управителния съвет на проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност. Проектът, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, е на обща стойност 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева са от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а 3 550 188, 89 лева са национално съфинансиране

В заседанието участваха ръководителите на всички партньори по проекта – проф. Анастас Герджиков, ректор на водещата организация Софийски университет „Св. Климент Охридски”, проф. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, проф. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет, проф. Магдалена Mиткова, ректор на Бургаския университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, проф. Весела Цакова-Станчева, директор на Института по физикохимия –БАН, проф. Светлана Симова, директор на Института по органична химия с център по фитохимия – БАН, чл. кор. проф. Христо Найденски, директор на Института по микробиология – БАН, г-жа Яничка Труева, упълномощен представител на фондация „Клийнтех”, България.

Форумът на най-високо равнище имаше за цел да вземе решения, които са основополагащи за работата на проекта и на бъдещия Център за компетентност.

В краткото си приветствено слово ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков благодари на представителите на партньорските организации, че са помогнали този проект да се класира и да получи финансиране. Той пожела успех на проекта и заедно всички пречки да бъдат отстранени.

Photo_1

Координаторът на проекта проф. Яна Топалова от Биологическия факултет на Софийския университет представи информация за напредъка и трудностите по проекта, както и основните въпроси във фокуса на срещата. Форумът обсъди и прие правила за гласуване и вземане на решения, при които като водещ се наложи принципът за равнопоставеност на всички партньори. Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков бе избран единодушно за председател на Управителния съвет на проекта.

Приет бе линеен график за провеждане на обществените поръчки по проекта и бе обсъдено допълнително споразумение между партньорите относно реда на провеждане на обществените поръчки.

Ръководствата на партньорските организации изразиха готовност за силна административна подкрепа за проекта, която поставя солидна основа за неговото успешно изпълнение.

Logo-1