Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет ще разкрие първия си филиал

   
Софийският университет ще разкрие първия си филиал

Предложението за разкриване на филиал на Софийския университет в Бургас е прието от Академичния съвет на Университета през октомври 2018 г. През 2019 г. Националната агенция за оценяване и акредитация одобри проекта. На 4 януари 2023 г. Министерският съвет на Република България прие решение за откриване на филиал на Алма матер в морския град.

Разкриването на филиала в Бургас се забави с четири години заради наложения мораториум за разкриване на филиали на висшите училища. След приемането на Национална карта на висшето образование забраната отпадна, а картата показа, че недостиг на предлагане на висше образование има и в Югоизточния район на страната.

От самото начало инициатор за разкриването на филиал на Софийския университет е Община Бургас и през последните четири години тя продължи да оказва активна подкрепа.

От следващата учебна година се предвижда във филиала да се подготвят студенти по три специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление „Религия и теология“ за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма. Тези специалности не се предлагат от други висши училища в областта.

Подробности за сроковете и начина на кандидатстване, мястото на обучение и др. Софийският университет ще съобщи допълнително след уточняване с Община Бургас.