Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет с най-добро класиране в QS World University Rankings от 2014 г. насам

   
Софийският университет с най-добро класиране в QS World University Rankings от 2014 г. насам

Софийският университет е на 561-570 място в оповестената на 8 юни 2022 г. световна класация на университетите QS World University Rankings за 2023 г. Така най-старият и авторитетен български университет, участващ в класацията от 2014 г., се изкачва с 30 места и се нарежда сред 40% най-добри университети в класацията.

Тази година за участие в класирането са кандидатствали 2462 университета, от които до класиране са допуснати само 1422. Алма матер е единственият български университет, който намира място в класацията.

Университетите се оценяват на базата на осем критерия: академична репутация, репутация сред работодателите, съотношение на студенти и преподавателски състав, брой цитирания на факултет, брой чуждестранни студенти, брой чуждестранни преподаватели, професионална реализация на завършилите, участие на институцията в международни изследователски мрежи. Според класацията най-висок е успехът на Софийския университет в показателя професионална реализация на завършилите.

1-1