Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет получи положителна оценка на средата за дистанционна форма на обучение

   
Софийският университет получи положителна оценка на средата за дистанционна форма на обучение

Националната агенция за оценяване и акредитация даде положителна оценка на средата за дистанционна форма на обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Заедно с акредитацията на средата за дистанционно обучение беше акредитирана и магистърската програма „Информационни и комуникационни технологии в образованието“ от професионално направление 1.2. Педагогика. Двусеместриалната магистърска програма в дистанционна форма ще стартира своя прием през есента на 2017 г.

Получената акредитацията създава възможност всички факултети на Софийския университет да разработят, акредитират и предложат на кандидат-магистрите най-атрактивните си програми в дистанционната форма на обучение. По този начин от висококачественото обучение, предлагано от Алма Матер, ще могат да се възползват различни групи потенциални обучаеми, които по различни причини – географска отдалеченост, професионални, семейни, здравословни и други причини - не могат да участват в редовна и задочна форма на обучение. Това е стъпка, която Софийският университет предприема в посока на по-нататъшно отваряне, демократизиране и интернационализиране на обучението и образованието.

В следващите две академични години предстои обявяването на прием за различни програми в дистанционна форма. Актуалната информация за акредитирани програми ще бъде публикувана в страницата в интернет на Университета, както и на страницата на Центъра за дистанционно обучение.

Допълнителна информация може да бъде получена и по електронната поща на адрес: distance@uni-sofia.bg