Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Организацията на ислямска република Иран за културни връзки подписаха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и  Организацията на ислямска република Иран за културни връзки подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорското ръководство на Софийския университет се срещна с делегация от Организацията на ислямска република Иран за културни връзки, водена от нейния заместник-председател Абас Хамейар. На срещата присъстваха и деканът на Философския факултет проф. Димитър Денков и Мохамад Киани, културно аташе към посолството на Ислямска република Иран.

Заместник-ректорът проф. д-р Мария Стойчева отбеляза радостта си от подписването на споразумението между Софийския университет „Св. Климент охридски“ и Организацията на ислямска република Иран за културни връзки, което ще се изпълнява основно с Философския факултет на Университета.

Проф. Мария Стойчева изтъкна добрите отношения, които Университетът поддържа с редица ирански университети, които са важна част от цялостната международна дейност на Софийския университет. Контактите до този момент са били основно с Факултета по класически и нови филологии и този договор разширява основата на взаимните контакти. Проф. Стойчева подчерта, че сътрудничеството в областта на хуманитарните и социални науки ще бъде от голям интерес за Университета.

2

Д-р Хамейар, който е бил декан на Факултета по право и политически науки на Техеранския университет, сподели задоволството си от възможността за тази среща в колегиална среда. Според него подписване на договора и една по-конкретна програма би могло да доведе до по-близко опознаване на учени и студенти, както и да допринесе за изграждането на стабилни връзки между университетите в двете страни. Той отбеляза големия брой млади преподаватели в Иран, чийто интерес към разнородна проблематика със сигурност е отглас и на интересите на милионите студенти, полагаща усилия да се преодолеят трудностите от войните в региона чрез изграждането на мирен свят. В това отношение е огромна ролята на фундаменталното хуманитарно, философско и историческо знание.

Деканът на Философския факултет проф. Димитър Денков отбеляза, че подписването на настоящото споразумение с Организацията на ислямска република Иран за културни връзки, която е надуниверситетска институция, дава възможност на Софийския университет да има пряка връзка с всички институции, които се занимават с култура в Иран. Според него сътрудничеството няма да се ограничи само в рамките на философията, но ще обхване също и социалните науки, психологията, културологията, политологията и други.

3

Проф. Денков подчерта, че основната идея на колегите от Философския факултет е чрез организирането на интердисциплинарни срещи, обмен на студенти и преподаватели, да се стигне до съвместни научни изследвания, проекти и публикации. Предвиждат се преводи на фарси и български език на ирански и български научни постижения. Така с помощта на философията, историята, религията и културата ще могат да се видят приликите и разликите между двете държави от всички гледни точки. Проф. Денков изтъкна важността на обмена на млади учени-докторанти и подчерта, че ще бъде голям успех, ако български младежи завършват докторска степен в ирански университети, а иранци правят докторантури у нас.