Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Икономическият и социален съвет сключиха меморандум за сътрудничество

   
Софийският университет и Икономическият и социален съвет сключиха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова подписаха меморандум за сътрудничество. На събитието присъстваха и Смилена Костова – главен секретар на Икономическия и социален съвет, и Николай Павлов – директор на Дирекция „Икономически и социални въпроси“.

В срещата участваха още Ивалена Томова, Бояна-Рада Симеонова, Филип Йорданов – студенти в специалност „Публична администрация“ на Софийския университет и Гергана Владимирова – студент в специалност „Европеистика“ на Алма матер. Студентите са на стаж в Икономическия и социален съвет.

1-1

Проф. дфн Анастас Герджиков и Зорница Русинова обсъдиха отличната подготовка на студентите на Алма матер, която е предпоставка за успешното им справяне със задачите и предизвикателствата на стажа. Зорница Русинова изтъкна колко полезно е младите хора да посещават такива стажове, които ще помогнат и ще създадат нови перспективи за бъдещото им професионално развитие.

2-2

Съгласно меморандума двете институции ще работят съвместно за подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в университета чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес. Предвидено е и партньорство за осъществяване на проучвания и изследвания в областта на икономиката и управлението, необходими при подготовка на актове на Съвета.

3-3
5-5