Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Агенция „Митници“ подписаха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и Агенция „Митници“ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и директорът на Агенция „Митници“ Павел Геренски подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции. На събитието присъства и доц. Мартин Белов, заместник-декан на Юридическия факултет на Алма матер.

Целта на споразумението е двете институции да оказват съдействие за подготовката на студентите от специалност „Право“ и „Международни отношения“ на Юридическия факултет в процеса на тяхното обучение, като им дават възможност за придобиване на специфични знания и развиване на практически умения. Предвижда се осигуряване на студентски стажове и организиране на срещи с професионалисти, утвърдени в областта на правото и международните отношения с цел подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Софийския университет.

1-1

Споразумението предвижда провеждане на съвместни обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линията на последващата професионална реализация на студентите. Така ще се повиши професионалната квалификация чрез представяне на реални казуси и проблеми от практиката и оказване на помощ при тяхното решаване; работа по индивидуални и екипни задачи с подкрепа от професионалисти. Друга от предвижданите дейности е сформиране на групи от студенти въз основа на общите им интереси и организиране на срещи, на които да присъстват специалисти в съответната област, които да консултират студентите относно кариерното им развитие. Ще бъдат организирани обучения с участието на външни специалисти в съответната област, имащи за цел повишаване квалификацията на студентите.

През октомври тази година двете институции подписаха аналогично споразумение за сътрудничество и в областта на обмена на знания със Стопанския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.