Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Acibadem City Clinic сключиха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и Acibadem City Clinic сключиха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и Фикри Кипер, директор "Човешки ресурси" на Acibadem City Clinic, подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции. На събитието присъстваха деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, доц. д-р Боряна Богданова, зам.-декан „Партньорства с бизнеса и общност на завършилите студенти" на Стопанския факултет и ръководител на Кариерния център, Станислава Павлова, мениджър „Подбор на персонал, Acibadem City Clinic и Росена Иванова -Гявурова, „Мениджър Организационно развитие“ в Acibadem City Clinic.

По време на разговора бе обсъдена важността и ползите за двете страни от сътрудничеството, а Фикри Кипер изтъкна, че стажовете са полезни за студентите и за работодателите, защото се опознават взаимно, виждат силните си страни и имат достатъчно време да преценят дали биха искали да работят заедно в бъдеще. Той изтъкна положителните си впечатления от дейността на Кариерния център на Стопанския факултет и голямата подкрепа, която той оказва на студентите. Проф. Анастас Герджиков подчерта, че се радва на разнообразните възможности, които предоставя споразумението и посочи, че сътрудничеството трябва да се развива.

1-1

Целта на споразумението е двете институции да съдействат за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения.

3-3

Предвидено е обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности. Ще бъдат представяни реални казуси от практиката и ще бъдат включени в учебния процес, ще се показват практически ориентирани презентации в областта на икономиката, управлението и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите.

4-4

Споразумението предвижда още провеждане на студентски стажове и посещения, подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет; провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Университета.

Споразумението предвижда и съдействие за подобряване на материалната среда на образователния процес в съответствие с нуждите на преподаването в областта на финансите, икономиката и управлението, както и съдействие за учредяване на стипендии за студенти на Стопанския факултет.