Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет e домакин на Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети

   
Софийският университет e домакин на Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ e домакин на Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети. В организацията, създадена през 2008 година, членуват 59 висши училища от всички страни на Балканския полуостров. Проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет в периода 2007-2015 година, през 2016 г. пое за една година председателството на Асоциацията.

В събитието, което се провежда за първи път в България, участват ректори и заместник-ректори на редица балкански университети – Тракийския университет в Одрин, Университета в Тетово, Университета „Александър Моисиу” в Дурас, Аристотеловия университет в Солун, Букурещкия университет, Университета в Чанакале, Международния балканския университет, Истанбулския университет „Себахатин Зеим“, Истанбулския технически университет, Университета „Намък Кемал“, Университета „Овидий“ в Констанца, Спортния университет в Тирана, Университета на Аргирокастро „Ефрем Чабей“, Университета „Кадри Зека“, Янинския университет, Университета на Черна Гора, Елбасанския университет “Александър Джувани”, Университета „Фехми Агани“, Университета на Прищина „Хасан Прищина“ и Университета „Св. Климент Охридски“ в Битоля.

От страна на българските университети, членове на Асоциацията, в срещата участват ректори, заместник-ректори и представители на Техническия университет в София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, Аграрния университет, Европейския политехнически университет, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Медицинския университет в Плевен, Националната спортна академия, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

1

Проф. Илчев приветства присъстващите и отбеляза, че когато пита студентите си колко от тях са посещавали балкански държави, обикновено броят на тези, които са ходили е два-три пъти по-малък от броя на студентите, посетили Западна Европа. Именно опознаването на държавите, на тяхната история, култура, традиции е една от основните цели на Асоциацията, подчерта проф. Илчев и добави, че колкото по-добре се познават балканските държави, толкова по-малко ще бъдат конфликтите между тях.

Проф. Илчев прочете поздравителен адрес от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, в който се посочва, че Асоциацията успешно работи по осъществяване на мисията си – да превърне Балканите в отличен модел за регионално сътрудничество и обмен на най-добрите практики в областта на висшето образование, да създаде условия за мобилност и обмен между преподаватели и студенти, съвместни проекти, създаване на общи бакалавърски и магистърски програми. По този начин балканските страни оформят общо виждане за бъдещето, генерират нови идеи и стимулират развитието на научни и културни контакти, се казва още в поздравителния адрес.

2

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза, че Асоциацията на балканските университети е млада, но много активна организация. Той изрази надеждата си, че вече започнатите инициативи ще се развият, а Асоциацията ще продължи да работи в бъдеще в полза на всички членуващи университети.

По думите на ректора, идеята за учредяване на Асоциацията на балканските университети е логичен резултат от общите усилия за задълбочаване на академичните, научни и културни връзки между университетите от региона.

3

Ректорът подчерта, че висшето образование е решаващ фактор за развитието на обществото във всяка държава и именно университетите са отговорни за търсенето на решения на новите проблеми, за изследването и прилагането на всички нови методи за подготвяне на високообразовани студенти, които да се реализират добре в личен и професионален план и да бъдат добри граждани на страната си.

4

От друга страна университетите са важни изследователски центрове и именно в тази област балканските университети могат да сътрудничат успешно, подчерта проф. Герджиков. Ректорът изтъкна и възможността за развитие на съвместни проекти в областта на културата, посочвайки близките култури на балканските народи и разнообразието на езици, традиции и история в региона. Всичко това според него предоставя голямо научно поле за изследване, за насърчаване на уникалните и специфични характеристики и не на последно място – за по-доброто разбиране между балканските народи.

5

По време на Третата годишна конференция ще бъдат обсъдени възможностите за осъществяване на съвместни инициативи в рамките на Асоциацията със средства както от Европейския съюз, така и по линията на други механизми за финансиране. Асоциацията ще обсъди предложения за промени в устава и ще избере членове на Изпълнителния комитет и председател на организацията за следващия период – 2017-2018 година.

6

Дейностите на Асоциацията на балканските университети включват подобряване на диалога между различните култури, създаване на мрежа от висши училища, библиотеки, научно-изследователски центрове, обединени на базата на културата, историята, икономиката, образованието, спорта на региона и формиране на обща визия за бъдещето. Сред основните цели на организацията са подобряване на сътрудничеството между университетите в региона, улесняване на мобилността на преподавателите и студентите, съвместно кандидатстване по проекти, подготовка на съвместни бакалавърски и магистърски програми.