Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е домакин на научна конференция на тема: „Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи“

   
Софийският университет е домакин на научна конференция на тема: „Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи“

В Конферентната зала в Ректората започна двудневен научен форум, организиран от Академичния кръг по сравнително литературознание. Конференцията е на тема: „Билингвизъм, транснационални явления и транснационална перспективи“.

Вниманието на участниците във форума ще бъде насочено към представянето автори и творби, които присъстват в две и повече литератури, към явления, които надхвърлят езиковите и държавните граници. Насочването към други изкуства също предлага изкушаващи възможности за наблюдения и сравнения.

1

Събитието бе открито от проф. дфн Николай Аретов, който изрази увереността си, че ще бъдат изнесени интересни доклади.

Тематичните полета, върху които ще се акцентира по време на конференцията, са билингвизмът, представители и творби; мотиви за избора на втори език – живот в друга среда, престиж на втория език и втората култура…; автори и творби, които присъстват в повече от една езикова общност; надетническият характер и латинския, испанския и английския език. Други надетнически езици; читателите, критиците и литературните историци и техните национални пристрастия; национална ли е литературата – в кои случаи и кога. Съпротивата срещу националния подход към културата.

3

Програма