Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет бе домакин на Шестата национална конференция по електронно обучение във висшите училища

   
Софийският университет  бе домакин на Шестата национална  конференция по електронно обучение във висшите училища

Конференцията се проведе на 3 и 4 юни 2016 г. в гр. Китен и бе организирана от Центъра за електронно обучение на Софийския университет в съорганизаторство с Националния център по дистанционно обучение (НЦДО) и Българския виртуален университет.

Това е най-големият национален научен форум в областта на електронното дистанционно обучение, който за шести пореден път събра изследователи, университетски преподаватели, докторанти и съмишленици от цялата страна, които изследват различни аспекти на електронното обучение: методологически, теоретични и технологични. В събитието се включиха над 75 участници и гости.

Конференцията бе открита в Творческия дом на Софийския университет в гр. Китен от заместник-ректора проф. д-р Ренета Божанкова. Участниците и гостите в конференцията бяха поздравени от председателя на Националния център по дистанционно обучение проф. дхн Борис Гълъбов, който изрази задоволството си от значителния напредък от въвеждането на електронните и дистанционни форми на обучение във висшите училища в България.

1

Приветствени думи изказа и директорът на Центъра за дистанционно обучение проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, която подчерта значимостта на научния форум като форма за обмен на информация по темите и проблемите на електронното дистанционно обучение, запознаване с най-актуалните новости в областта и споделяне на добри практики.

Темата на конференцията привлече интереса на водещи изследователи, млади учени, преподаватели и докторанти от най-големите университети в България: Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Стопанската академия „Д. А. Ценов“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Нов български университет, Техническия университет – Габрово, Медицинския университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Медицинския университет – Плевен, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ и др. Участие в конференцията взеха и преподаватели от Русия. Бяха представени 53 научни доклада.

2

Широкият спектър от научна проблематика беше представен в четири тематични секции:

  • Методологически и теоретични аспекти на електронното обучение;
  • Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното обучение;
  • Дигиталното поколение и образователната система;
  • Качество на електронното обучение.

Пленарни доклади представиха водещи учени в областта – проф. дмн Георги Тотков, проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт и проф. д-р Андрей Захариев: „За електронното обучение“,Учебният опит в използване на технологиите като аргумент срещу технологичния детерминизъм в парадигмата на „дигиталните по рождение“ и VJL 2.0 – академични иновации и глобални предизвикателства в U-обучението по икономика и управление. Те очертаха значимите изследователски проблеми, съвременните тенденции при организиране и провеждане на електронното дистанционно обучение и предизвикателствата пред българските университети през следващите години.

3

В рамките на конференцията бе представен проектът „Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning, TeSLA), в който Центърът за електронно обучение на Софийския университет е партньор и координатор на един от най-големите работни пакети. Този проект е един от най-мащабните европейски проекти в областта на електронното дистанционно обучение на настоящия етап. Най-престижните университети за дистанционно обучение в Европа са сред седемнайсетте партньори в проекта: The Open University London и Open Universiteit Nederland, както и Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (European Association for Quality Assurance in Higher education).

4

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт запозна участниците в конференцията с целта на проекта TeSLA, основните задачи, консорциума и участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът провокира интереса на участниците с новите възможности, които предлага пред образователните институции чрез осигуряване на адекватни технологични решения за удостоверяване на самоличността на дистанционните студенти с цел предотвратяване на фалшива самоличност и/или плагиатство. Това ще създаде предпоставки за повишаване на доверието към онлайн оценяването и към дистанционното обучение като цяло.