Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет бе домакин на българо-френската конференция "Граници, култури, идентичност"

   
Софийският университет бе домакин на българо-френската конференция "Граници, култури, идентичност"

В Алма матер се състоя българо-френската конференция "Граници, култури, идентичност". Двудневният форум бе посветен на 130-годишнината от основаването на Софийския университет и 110 години от установяването на българо-френските дипломатически отношения.

Домакини и организатори на събитието бяха Историческият факултет и Центърът за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския университет с финансовата подкрепа на Френския културен институт и Фонд "Научни изследвания" към Университета.

1

Конференцията бе открита от проф. дфн Вася Велинова, директор на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", която приветства гостите с добре дошли в най-старото българско висше училище. Тя заяви, че изборът на темата е плод на съвместните усилия на колегите от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" и от Историческия факултет и изрази мнението си, че това е един сполучлив и актуален избор. „Проблемите на идентичността и на културата като един от нейните носители, въпросите за границите между културите, всички тези проблеми предполагат представяне на различни гледни точки, различни методологии и ситуиране на наблюденията в широк хронологически диапазон“, каза проф. Велинова и припомни, че стара истина е, особено за историците, че много от ключовете към актуалните проблеми в съвременността, се крият в миналото. В приветствието си проф. Велинова изрази благодарността на организаторите към Френския културен институт за оказаната финансова помощ, която направи възможно присъствието и участието във форума на френски учени.

2

„Особено ми е приятно, че сътрудничеството между две университетски институции дават такъв хубав резултат като днешното събитие. Между Историческия факултет и Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" и работещите в тях изследователи съществуват и вярвам, че ще се запазят, чудесни отношения – не само колегиални и професионални, но и чисто приятелски. И те, смея да кажа, са част от големия човешки интелектуален капитал на Университета“, каза още проф. Велинова и пожела успех на конференцията.

3

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Елиза Стефанова също поздрави участниците в конференцията от свое име и от името на ректорското ръководство. Тя изказа задоволство от това, че вижда много добро сътрудничество между звената в рамките на Университета.

Вие, участниците в конференцията, всъщност показвате колко много неща се правят в Софийския университет. Използвайки повода за 130-годишнината на Университета, отново излизате със своите научни достижения, със своите научни интереси на видно място – не само в Университета, но и в по-широката научна общност“, каза заместник-ректорът и изрази надеждата си, че ще има много интересни доклади, които ще породят нови научни търсения. Доц. Стефанова пожела успех на форума и на всички участници в изследователската им дейност.

7

В рамките на откриването на конференцията своето приветствие поднесе и деканът на Историческия факултет доц. Тодор Попнеделев. „Всички, които сме завършили този университет, се вълнуваме, когато споменаваме 130-годишнината му, защото тръгваме от хората, които са изградили нашата Алма матер. Една от основните им идеи е била университетът да стане основен център на изследване и преподаване. Смея да твърдя, че създателите са посели това и ние го следваме до ден-днешен. Алма матер винаги ще бъде не само преподавателски център, но и основен изследователски център в страната. Разбира се, и благодарение на контактите със своите колеги от отделните звена в страната“, каза деканът и допълни, че създателите на Софийския университет са заложили като мисия на хората, работещи в него и имащи честта да работят след тях, идеята, че никоя национална наука не може да бъде жива, ако няма контакт с други национални науки. Така тя получава възможността да съизмерва своите постижения, да търси своите грешки, да приема идеи.

Доц. Попнеделев благодари на организаторите на форума и специално на колегите от организационния комитет: проф. дфн Вася Велинова, доц. д-р Мира Маркова, доц. д-р Ивайла Попова, доц. д-р Албена Миланова.

8

Конференцията продължи с пленарни доклади, първият от които бе изнесен от Проф. Жорж Сидерис и темата му беше „Войните и византийско-българските отношения през първата половина на X век - поглед от Византия: граници, идентичност и културни предизвикателства за Византия“.

6

През втория ден на конференцията участниците работиха в секциите: Средновековните Балкани и Европа. Култура, история, граници; Връзки, мобилност, идентичност; Граници и комуникации; Изкуство и културни пространства; Изкуство и културни пространства; Езикови измерения на идентичността; Общности и идентичност; Съвременни антроположки реалности.