Начало / Новини / Новини и събития / Семинар "Образът на предизборната кампания за Европейски парламент 2019” с участието на преподаватели и студенти от ФЖМК

   
Семинар "Образът на предизборната кампания за Европейски парламент 2019” с участието на преподаватели и студенти от ФЖМК

Семинар на тема “Образът на предизборната кампания за Европейски парламент 2019” се проведе на 15 май 2019 г. в Дома на Европа в София. Събитието е организирано от българския екип на Европейския център за наблюдение на изборите (ЕЕМС), състоящ се от изследователите от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. д-р Лилия Райчева - ръководител на проекта от българска страна, д-р Нели Велинова и д-р Мариян Томов – постодкторанти във факултета.

Пред присъстващите на събитието студенти от първи курс във Факултета по журналистика и масова комуникация в специалностите „Журналистика” и „Комуникационен мениджмънт“, както и пред журналисти ръководителят на Представителството на Европейската комисия Огнян Златев очерта перспективите и предизвикателствата пред Европа. Ръководителят на Бюрото на Европейския парламент Теодор Стойчев разясни институционалната кампания на Европейския парламент “Този път ще гласувам”.

3

Изпълнявайки постдокторантската си програма, д-р Нели Велинова и д-р Мариян Томов съвместно с проф. д-р Лилия Райчева представиха първия междинен доклад на “Платформа Европа” - проект на Европейския център за наблюдение на изборите, подкрепен от Европейския парламент. В проекта участват представители на различни университети от всички 28 страни-членки на Европейския съюз.

2

В края на събитието студентите от Софийския университет попълниха анкети относно информираността и нагласите им по отношение на предизборната медийна кампания за Европейски парламент. Въпросниците са еднакви за всички държави, участващи в проекта „Платформа Европа“. Целта е да се анализира доколко представителите на държавите-членки на Европейския съюз са наясно с предизборните послания на кандидат-депутатите за Европейски парламент и какви са техните нагласи за бъдещето на Съюза.

4