Начало / Новини / Новини и събития / Семинар „НАОА и критерии за акредитация на университетите и висшите училища в контекста на библиотечно-информационната дейност в България“

   
Семинар „НАОА и критерии за акредитация на университетите и висшите училища в контекста на библиотечно-информационната дейност в България“

В Конферентната зала на Софийския университет се проведе семинар на тема: „НАОА и критерии за акредитация на университетите и висшите училища в контекста на библиотечно-информационната дейност в България“.

На откриването на събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев, проф. Боян Биолчев, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, директорът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ доц. Анна Ангелова, библиотекари и преподаватели.

Доц. Анна Ангелова поздрави участниците в семинара, който се провежда под патронажа на проф. Боян Биолчев.

1

Няма нужда да обяснявам колко са важни наукометричните изследвания за отчитане на науката, за отчитане на индивидуалния научен статус на всеки един преподавател в нашия университет, също така и за отчитане на институционния статус на отделните университети и въобще за нивото и качеството на българската наука“, каза доц. Ангелова и уточни, че в този процес на наукометрични отчитания огромна роля играят и библиотеките, хората, които са ангажирани с извършването на хиляди наукометрични справки, с които подпомагат академичния и научния процес в отделните висши училища.

Проф. Боян Биолчев изрази радостта си, че се търсят неформални връзки между науката и библиотеката, която за него винаги е била храм на духовността, средище, където дори дишането на самия въздух създава някакво особено настроение. Той сподели свой личен опит като доказателство за това каква „банка на ума” е Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

4

Проф. Биолчев отбеляза, че по въпроса за създадените критерии за оценка на пръв поглед има опосредствана връзка между библиотеката и акредитационната дейност. Според него европейските изисквания много ясно и категорично са за увеличаване на значението при оценките за научната дейност и една такава конференция може да очертае ясен път за развитието на взаимодействие и по двете линии. Той благодари на Софийския университет за гостоприемството на семинара, на организаторите и пожела успех на форума.

Доц. Георги Вълчев отбеляза важността на събитието и отбеляза, че все още у нас няма съзнанието за важността на библиотеките като неразделна част от научното дирене. „Ако действително трябва да следваме съвременния европейски опит, библиотеките би трябвало да придобият съвършено различен статут. Няма как да говорим за изследователски университети и сериозни постижения в науката, ако не развиваме по адекватен начин библиотеките като средища от нов тип на информационни ресурси като цяло“, подчерта заместник-ректорът.

3

Доц. Вълчев посочи, че макар и да живеем в една глобална среда и достъпът до информационни ресурси е улеснен, трябва да си даваме сметка, че няма как да говорим за модерен университет, за модерен научноизследователски институт, за модерни научни структури, ако не развиваме библиотеките като такъв тип центрове.

Той изрази надеждата си конференцията освен да направи връзката с критериите за акредитация, да постави и сериозните големи проблеми, пред които са изправени библиотеките в България, особено тези, които са част от академичните пространства. Доц. Вълчев изрази надежда и да бъде намерен общ път, тъй като тази кауза може да бъде доведена до успешен край единствено в колективно усилие и с колективни действия.

2