Начало / Новини / Новини и събития / Семинар „Културно-образователни практики и международно сътрудничество”

   
 Семинар „Културно-образователни практики и международно сътрудничество”

На 13 април в Конферентната зала на Софийския университет се проведе семинар на тема „Културно-образователни практики и международно сътрудничество”. В него участваха преподаватели, докторанти и студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация, Философския факултет и Факултета по класически и нови филологии на Университета.

На семинара студенти и докторанти от трите факултета в публични дискусии и презентации представиха различни културно-образователни практики и опит по образователни програми в чужбина.

Презентации и участие в публичните дискусии взеха: проф. дфн Петя Янева от Факултета по класически и нови филологии, Андреана Ташева, студентка в същия факултет. От Философския факултет участваха проф. дфн Донка Александрова, доц. д-р Герасим Петрински, ръководител на Катедра „Реторика“, доц. д-р Нели Стефанова, гл. ас. д-р Донка Петрова, гл. ас. д-р Яна Събева и докторат Адриана Иванчева. Представители на Факултета по журналистика и масова комуникация бяха доц. д-р Поля Иванова, докторант Ирина Тодорова, и студентите Ангелина Грозева, Николай Беремлийски, Мария Стоянова, Даниела Лалова, Николай Драганов.

1

В рамките на семинара участниците се обединиха около идеята на проф. дфн Петя Янева за създаване на Университетска студентска конференция по хуманитаристика. Конференцията ще представя гледните точки на студентите в хуманитарното направление и ще е платформа за обмяна на опит в осъществяването на образователен обмен в чужбина по различни програми. Предстои идеята за създаването на Университетската студентска конференция да се развие на обща среща на факултетите от хуманитарното направление.

Доц. д-р Герасим Петрински и проф. дфн Донка Александрова от Философския факултет посочиха, че предизвикателствата пред съвременната реторика в частност и направлението „Хуманитаристика“ като цяло могат да намерят успешни решения чрез обединените усилия на хуманитаристите от различните специалности в Софийския университет в обща студентска конференция.

2

Доц. д-р Поля Иванова от Факултета по журналистика и масова комуникация допълни, че създаването на Университетска студентска конференция „Хуманитаристика“ може да се развие и с кампания „Хуманитаристика“. В рамките на кампанията студенти по телевизионна журналистика ще запишат и създадат фонд от телевизионни лекции на хуманитаристи от Софийския университет за предизвикателствата пред хуманитаристиката. Фондът ще се включи в ТВ платформа „Културни иновации и креативност”. „Културните ценности през телевизионния екран - мисията възможна” – като част от общата платформа „Телевизионната история между два века“.