Начало / Новини / Новини и събития / Самостоятелната онлайн изложба „Транс -Позиции“ на доц. д-р Снежина Бисерова

   
Самостоятелната онлайн изложба „Транс -Позиции“ на доц. д-р Снежина Бисерова

В рамките на проекта „Графичната образност – нова реалност“ бе представена самостоятелната онлайн изложба на доц. Снежина Бисерова от Факултета по науки за образованието и изкуствата, автор и ръководител на проекта. Той е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Онлайн изложбата „Транс-Позиции“ на Снежина Бисерова представя две графични серии, развивани от автора през последните години. Осъществява се по проект „Графичната образност – нова реалност“.

Графичната серия „Прозорецът на Кора“ включва 7 работи, изпълнени в техниката дигитална графика. Серията е базирана на авторска фотография, създадена по време на творчески престой в Хага през септември 2019 г. Претворени през 2020 г. през фокуса на пандемичната изолация, композициите са деформирани до неузнаваемост чрез радикална намеса на дигиталния инструментариум, включително и чрез 3D манипулиране. Създадените по този начин образи представляват рефлексия и интерпретация на състояния като тревожност, заплаха и фрустрация, породени от изолацията и неизвестното бъдеще, материализирани в едно невъзможно пространство, включващо зрителя – визуална метафора на духовното пространство на човека в отговор на неговия стремеж към отваряне и общуване без страх.

1-1.Snezhina Biserova_Cora`s Window_2020

Графична серия „Прозорецът на Кора“ CGD, дигитален пигментен печат, 57 x 100 см 2020/2021

Графичната серия „Четвъртата стена“ /The Fourth Wall/ представлява опит за създаване на определен мост, свързващ илюзорното с реалното пространство – вътрешното и външното; подобно на двустранно огледало, при което възприятията на реалното и на иреалното разменят местата си. Счупвайки това огледало, се нарушава конвенцията на възприятието на двата свята – метафикция на реалността, изразена в индивидуална опитност, разширяваща и задълбочаваща възприятието и разбирането на илюзорния свят. Графичните листове представят стъпки към себеосъзнаването, като етап от житейския път – за разлика от изкуството на театъра, при което този ефект се търси на колективно ниво.

1-2. SNEZHINA BISEROVA_The Fourth Wall_I
1-1-2. SNEZHINA BISEROVA_The Fourth Wall_II

 

Графична серия „Четвъртата стена“ . Трансферна акватинта, суха игла, мецотинто, 39,5 х 28 см 2020/2021

Изпълнени са в техниката на дълбокия печат, с ползване на дигитален инструментариум на определен етап при композирането. Отпечатани са от автора в лимитиран тираж.

Снежина Бисерова е художник, който работи в областта на печатната графика и арт-книгата. Тя участва в представителни национални и международни изложби, има и множество индивидуални изяви. Носител на национални и международни награди за изкуство. Нейни работи са притежание на обществени и частни колекции в страната и в чужбина. Тя е член на Съюза на българските художници от 1991, а от 2021 г – и на асоциацията на италианските графици. От 1991 до 2017 г. е преподавател по графика в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“, София. От 2007 г. е хоноруван преподавател по Графика в НХА, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“. Понастоящем е доцент по „Графика и технологии“ и „Графичен дизайн“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Изследователската й работа е свързана с развитието на силиграфията, на дълбокия печат и на дигиталната графика.

Повече за изложбата: https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=1497

Повече за автора: www.bisser.eu