Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по италиански език и философия и социални науки продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет

   
С изпити по италиански език и философия и социални науки продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет

В 14.00 часа в 291 аудитория на Ректората започна изпитът по италиански език. В присъствието на заместник-ректора на Алма матер проф. Ренета Божанкова, декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова и председателя на изпитната комисия доц. Дария Карапеткова кандидат-студент изтегли тема № 1, по която ще работят 23-та, подали заявления за явяване на изпита.

Проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите с добре дошли в Алма матер и им пожела за работят усърдно, да се справят отлично с изпита.Проф. Мадлен Данова също пожела успех и концентрация и увери кандидатите, че с удоволствие ще бъдат посрещнати наесен като студенти в Софийския университет.

4-w

Успешно издържаният изпит по италиански език дава възможност за кандидатстване в следните специалности:

„Социология“, „Културология“, „Политология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Философия (на английски език)“, „Публични информационни системи“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Славянска филология“, „Българска филология“, „Балканистика“, „Испанска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Португалска филология“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Китаистика“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Комуникационен мениджмънт“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествената комуникация“.

w-wwwww

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по италиански език се кандидатства в специалностите „Международни отношения“ и „Регионално развитие и политика“, а с изпити по география и по италиански език – в „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика“.

w-2

С изпити по италиански език и: по български език и литература; или философия и социални науки; или математика (I или II ниво), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалността „Регионално развитие и политика“.

3-w

 

В 14.00 часа в зала 292 в Северното крило на Ректората започна и кандидатстудентският изпит по философия и социални науки, за който са се записали 52 кандидати. Председател на изпитната комисия е проф. Хари Паницидис.

rrr-asdfg

Кандидат-студенти изтеглиха тестови вариант № 3, вариант № 1 на фрагмент - „Веселата наука“ от Фридрих Ницше и вариант № 3 на темата - „Тялото като природа и тялото като култура“.

uuu-1

Проф. Ренета Божанкова поздрави кандидатите и изрази увереността си, че мобилизацията им е достатъчно силна, за да се справят с въпросите, по които ще пишат, а знанието ще бъде показано в изпитните работи.

С успешно издържан изпит по философия и социални науки се кандидатства в следните специалности: „Философия (на български език)“, „Философия (на английски език)“, „Социология“, „Политология“, „Културология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „История и философия“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ и „Логопедия“.

2-w2

Кандидатстването с двата конкурсни изпита по философия и социални науки и по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език (по избор) дава възможност за следване в специалност „Регионално развитие и политика“, а в „Европеистика“ приемът е след успешно полагане на двата изпита: по философия и социални науки и (по избор) английски, френски, немски или испански език.

w-100