Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по история на България и по биология продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

   
С изпити по история на България и по биология продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

В 9.00 часа в 65-та аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по история на България. Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста и двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България: „Любен Каравелов – политическа и книжовна дейност“ и „Златният век на българската култура (краят на IX – началото на X век): творци и постижения“. Кандидатите, подали заявление за явяване на изпита, са 887.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите – амбициозни млади хора, дошли днес, за да покажат своите знания и да зарадват своите родители и учители с успех. Тя пожела сбъдване на мечтите им и да изберат най-желаната от тях специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев пожела успех на кандидатите и представи членовете на комисията.

3

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: „Философия“; „Социология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „История“; „Археология“; „Етнология и културна антропология“; „История и география“; „Архивистика и документалистика“; „История и геополитика на Балканите“; „История и философия“; „Хебраистика“; „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Физическо възпитание и спорт“.

6

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право“, а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език (по избор) – специалностите „Международни отношения“ и „Регионално развитие и политика“.

5

С успешно издържани изпити по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалност „Европеистика“.

С успешно положени изпити по история на България и по английски и френски език (по избор) могат да запишат специалността „История и чужд език“.

1

В 14.00 часа в 272 аудитория на Ректората започна конкурсният изпит по биология, за който са се записали 973 кандидати.

В присъствието на заместник-ректора на Алма матер проф. Ренета Божанкова, декана на Медицинския факултет проф. Любомир Спасов, заместник-декана на Биологическия факултет и председател на изпитната комисия доц. Петя Христова и заместник-декана на Медицинския факултет и председател на изпитната комисия проф. Цветанка Маринова кандидат-студенти изтеглиха вариант № 1 на теста в компонент 1 на изпита и темата „Отделителна система – устройство и функции. Здравни познания за отделителната система на човека“ в компонент 2, който е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

1-1

Проф. Ренета Божанкова приветства с „Добре дошли“ кандидатите в началото на изпита, в който ще могат да покажат добрата си подготовка и амбицията, с която стъпват в полето на академичното знание.

2-1

Проф. Любомир Спасов пожела успех. Той призова кандидатите да бъдат спокойни и подчерта, че целта на този изпит е да покажат, че могат да мислят.

6-1

С успешно издържан изпит по биология се кандидатства в следните специалности:

4-1

„Оптометрия“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Екохимия“, „Биология“, „Молекулярна биология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Биотехнологии“, „Биология и химия“, „География и биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Биология и английски език“, „Агробиотехнологии“, „Геология“, „Физическо възпитание и спорт“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

5-1

С изпити по биология и по химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Фармация“ и „Медицина“.

3-1