Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по химия и по немски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2022/2023 г.

   
С изпити по химия и по немски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2022/2023 г.

В 9.00 ч. в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по химия, за който са подали заявления 737 кандидат-студенти.

Кандидат-студенти изтеглиха вариант № 1 на теста в компонент 1 на изпита и вариант № 1 в компонент 2: 1. Химични свойства на етанол. 2. Заместителни реакции в бензеновото ядро. 3 Обяснете с химични уравнения окислението на метилбензен и етилбензен. 4. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на химичната реакция. 5. Хидролиза на соли. Хидролизна константа., който е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

1-1

Председателите на изпитните комисии проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет и доц. д-р Юлиан Загранярски от Факултета по химия и фармация приветстваха кандидат-студентите в най-авторитетния български университет с богата традиция и много високо ниво на обучение. Те изразиха радостта си от избора им да кандидатстват „Медицина“, „Фармация“ и всички специалности, свързани с химия, които дават много добър шанс за реализация в България и в Европейския съюз.

2-2

Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия са: „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език)“; „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология и химия“; „Медицинска сестра“.

3-3

В 14.00 часа в аудитория 224 на Ректората започна кандидатстудентският изпит по немски език. Кандидат-студент изтегли вариант № 2 на теста. Председател на изпитната комисия е доц. д-р Ренета Килева.

1

Кандидатите бяха поздравени декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова. Тя представи членовете на изпитната комисия и пожела на всички успех и през октомври отново да се срещнат в Софийския университет.

3

С успешно издържан изпит по немски език кандидат-студентите могат да влязат в следните специалности: „Социология“; „Публична администрация“; „Философия (на английски език)“; „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; „Португалска филология“; „Скандинавистика“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“.