Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по химия и по италиански език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г.

   
С изпити по химия и по италиански език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г.

В 9.00 ч. в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по химия, за участие в който са подали заявления 769 кандидат-студенти.

В присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Мадлен Данова кандидат-студенти изтеглиха вариант № 1 на теста в компонент 1 на изпита и вариант № 1 в компонент 2: 1. Химични свойства на бензен: бромиране, нитриране, сулфониране; 2. Химични свойства на алифатни амини: Взаимодействие с вода и силни неорганични киселини; 3. Салициловата киселина. Взаимодействие с алкални основи. Получаване на естери; 4. На фигурата е показана структура на глюкозата. Към кой клас органични съединения се отнася? Как се наричат двете структурни формули? Колко стереогенни (асиметрични) центъра има в молекулата й и кои са те? Към кой стеричен уред се отнася показаната структура и защо? Коя е гликозидната хидроксилна група и коя аномерна форма е представена на фигурата и защо?

Вторият компонент е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

Председатели на комисията са доц. Диана Чешмеджиева от Факултета по химия и фармация и проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет.

1-1

Проф. Мадлен Данова пожела на кандидат-студентите успех, да покажат всичко, което са научили и наесен да ги посрещнем като студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2-2

Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия, са: „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици“ (обучение на английски език); „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология и химия“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Геология“; „Геология и проучване на природни ресурси“.

3-3

С успешно издържани изпити по химия и по биология може да се кандидатства за специалност „Фармация“, а с успешно издържани изпити по биология (компоненти 1 и 2) и химия (компоненти 1 и 2) може да се кандидатства за специалност „Медицина“.

В 14.30 часа в 292 аудитория в Ректората започна конкурсният изпит по италиански език. Кандидат-студент изтегли вариант № 2 на изпита.

С успешно взет изпит по италиански език може да се кандидатства в следните специалности:

„Философия“; „Психология“; „Социология“; „Политология“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия (на английски език)“; „Италианска филология“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Регионално развитие и политика“.