Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по биология и по испански език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2022/2023 г.

   
С изпити по биология и по испански език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2022/2023 г.

В 9.00 часа в 272 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по биология, за който са подали заявления 863 кандидат-студенти.

Kандидат-студенти изтеглиха вариант № 2 на теста в компонент 1 на изпита и вариант 3 в компонент 2: 1. Устройство на дълга кост – схема с обозначение, 2. Видове, функция и устройство на ендоплазмената мрежа (схематично представяне), 3. Схема на репликативна вилка с означения, основни ензими в репликацията и 4. Геномни аномалии в автозомите, който е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

1-1

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Анета Антонова и деканът на Биологическия факултет проф. Стоян Шишков пожелаха успех на кандидат-студентите и наесен всеки един от тях да получи студентската си книжка в желаната от него специалност. Председатели на изпитните комисии са доц. Вяра Маматаркова от Биологическия факултет и доц. Албена Йорданова от Медицинския факултет.

3-3

С успешно издържан изпит по биология се кандидатства в следните специалности: „Оптометрия“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология“; „Молекулярна биология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Биотехнологии“; „Биология и химия“; „География и биология“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Биология и английски език“; „Медицинска сестра“; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

С изпити по биология и по химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Фармация“ и „Медицина“.

4-4
5-5

В 14.00 ч. в аудитория 256 в Ректората започна изпитът по испански език. Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на изпита в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова, председателя на изпитната комисия проф. д-р Петър Моллов и членове на комисията.

1

Доц. Антонова и проф. Моллов поздравиха кандидатите и им пожелаха през октомври да бъдат студенти на Софийския университет.

2

С успешно положен изпит по испански език, кандидат-студентите могат да се запишат да учат в следните специалности: „Социология“; „Публична администрация“; „Философия (на английски език)“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“.